wspomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego
zawiera PQQ (MGCPQQ®) – sól disodową chinonu pirolochinoliny
zawiera kompleks witamin z grupy B: B1, B2, B6, B12 oraz kwas foliowy (foliany)
Suplement diety
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
reklama

Egzamin ósmoklasisty 2023: harmonogram

Podstawę prawną przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty stanowi między innymi „Rozporządzenie MEiN z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024”(Dz.U. z 2022 r. poz. 1591) oraz „Rozporządzenie MEiN z dnia 2 sierpnia 2022 r.w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty”(Dz.U. z 2022 r. poz. 1636).

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie ósmych klas zmierzą się z egzaminem w dniach od 23 do 25 maja 2023 roku. Jest to termin główny dla szkół dla dzieci i młodzieży oraz szkół dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym.

Podczas egzaminu zdający zmierzą się wyłącznie w formie pisemnej z trzema przedmiotami:

 • 23 maja 2023 roku (wtorek) – język polski
 • 24 maja 2023 roku (środa) – matematyka
 • 25 maja 2023 roku (czwartek) – język obcy nowożytny (język angielski, język niemiecki, język francuski, język hiszpański, język włoski, język rosyjski).

Każdego dnia pisanie egzaminu rozpoczyna się punktualnie o godzinie 9.00 i trwa od 90 do 120 minut.

 •  Język polski – 120 minut
 • Matematyka – 100 minut
 • Język obcy – 90 minut.

Czas trwania egzaminu jest uzależniony nie tylko od zdawanego przedmiotu, ale również od przydzielanych dostosowań. Uczniowie uprawnieni do dostosowania egzaminu mają bowiem  zapewnione między innymi wydłużenie czasu, odpowiednio:

 • Język polski – do 180 minut
 • Matematyka – do 150 minut
 • Język obcy – do 135 minut.

Egzamin ósmoklasisty 2023: terminy dodatkowe

Dla uczniów, którzy z różnych powodów nie będą mogli podejść do egzaminu ósmoklasisty w dniach od 23 do 25 maja 2023 roku, przewidziano terminy dodatkowe:

 • 12 czerwca 2023 roku (poniedziałek) – język polski w terminie dodatkowym
 • 13 czerwca 2023 roku (wtorek) – matematyka w terminie dodatkowym
 • 14 czerwca 2023 roku (środa) – język obcy nowożytny (język angielski, język niemiecki, język francuski, język hiszpański, język włoski, język rosyjski) w terminie dodatkowym.

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym może przystąpić uczeń, który w terminie głównym, z przyczyn zdrowotnych lub losowych, nie przystąpił do napisania egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów, bądź z tych samych przyczyn pisanie egzaminu w terminie głównym zostało przerwane i unieważnione.

Możliwe dostosowania egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty może być dostosowany pod względem formy, jak i warunków. Dostosowania są przydzielane na podstawie posiadanych dokumentów wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, czyli orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się, bądź w oparciu o odpowiednie oświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza. Przydzielenie dostosowań jest możliwe również w szczególnych sytuacjach losowych lub zdrowotnych.

W przypadku dostosowania formy egzaminu mówimy o przygotowaniu specjalnych arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających. Arkusz dostosowany do dysfunkcji otrzymują uczniowie z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), uczniowie niesłyszący i słabosłyszący, słabowidzący i niewidomi, uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z afazją oraz z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym, a także uczniowie będący obywatelami Ukrainy. 

Oprócz przedłużenia czasu uczniom tym przysługuje również dostosowanie w postaci zaznaczania odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi. Podobne dostosowania (wydłużenie czasu i nieprzenoszenie odpowiedzi na kartę odpowiedzi) przysługuje także uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z tym z: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią. Ponadto, uczniom tym przysługuje zastosowanie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych z języka polskiego, języków obcych nowożytnych oraz matematyki, uwzględniających specyficzne trudności w uczeniu się.

Poza dostosowaniem form egzaminu ósmoklasisty możliwe jest również dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, polegające między innymi na: 

 • zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych, 
 • wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego,
 • zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności.

Egzamin ósmoklasisty 2023: wyniki

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone w dniu 3 lipca 2023 roku. Uczniowie otrzymają login i hasło, przy pomocy których zalogują się na stronie wyniki.edu.pl.

Egzamin ósmoklasisty – co warto wiedzieć?

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, a przystąpienie do niego pozwala na ukończenie szkoły podstawowej. Co ważne, jest to egzamin, którego nie można nie zdać. Oznacza to, że najważniejsze jest samo przystąpienie, tym samym nie określono minimalnego progu zdawalności. Niemniej, liczba uzyskanych punktów jest istotna podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie będą mogli odebrać w dniu 6 lipca 2023 roku. 

Może zainteresować Cię również: Prawa ucznia – o tym, że szkoła to nie tylko obowiązki


wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego u dzieci
starannie dobrane, naturalne składniki
zawiera certyfikowany MIÓD MANUKA MGO 263+
wyciąg z kwiatostanu lipy, witamina C i cynk uczestniczą w procesach łagodzących błony śluzowe gardła
Suplement diety
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
reklama