krem z ektoiną dla dzieci od pierwszych dni życia
nie zawiera sterydów, substancji zapachowych, barwników, środków konserwujących, olejów mineralnych, emulgatorów
tworzy na skórze barierę stabilizującą i ochronną

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO: Ectokrem. ZASTOSOWANIE: Objawowe leczenie oraz łagodzenie zaczerwienienia i świądu występującego w przebiegu różnego typu dermatoz zapalnych, tj. atopowe zapalenie skóry (AZS), kontaktowe zapalenie skóry, popromienne zapalenie skóry. PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: Solinea sp. z o.o. PRODUCENT: bitop AG
reklama

Pokrzywka alergiczna u dzieci – czym jest?

Pokrzywka alergiczna u dzieci to schorzenie z pogranicza dermatologii i alergologii, którego istotą jest pojawienie się na skórze bąbli pokrzywkowych, którym może również towarzyszyć obrzęk naczynioruchowy, na przykład obrzęk warg. Istotą schorzenia jest uwalnianie z mastocytów, należących do komórek odpornościowych pewnej substancji – histaminy. Histamina powoduje zwiększenie przepuszczalności naczyń włosowatych, przyczyniając się do powstania obrzęku i ujawnienia się bąbli pokrzywkowych.

Pokrzywka alergiczna u dzieci – rodzaje

Zgodnie z podziałami medycznymi, pokrzywkę możemy podzielić z uwzględnieniem czasu jej trwania na:

●     pokrzywkę ostrą – która trwa nie dłużej, niż 6 tygodni, u dzieci pokrzywka ostra występuje zdecydowanie częściej, niż pokrzywka przewlekła i bardzo często towarzyszy infekcjom, zarówno tym, które dotyczą dróg oddechowych, jak i przewodu pokarmowego,

●     pokrzywkę przewlekłą – trwającą powyżej 6 tygodni.

Inny, również uwzględniany w mianownictwie medycznym podział, dzieli nam to schorzenie na:

●     pokrzywkę spontaniczną – gdzie nie możemy dokładnie zidentyfikować przyczyny pojawienie sią bąbli pokrzywkowych,

●     pokrzywkę indukowaną – w tym przypadku zmiany skórne pojawiają się w wyniku  ekspozycji na określony czynnik, który można zidentyfikować. Takim czynnikiem może być na przykład narażenie na niskie i wysokie temperatury, ucisk mechaniczny, promieniowanie ultrafioletowe (UV), czy też kontakt z wodą lub określonymi alergenami takimi jak lateks, niektóre pokarmy, składniki kosmetyków.

Pokrzywka alergiczna u dzieci – przyczyny

Mówiąc o pokrzywce alergicznej skupimy się raczej na przyczynach immunologicznych tej choroby, które mogą być zależne, jak i niezależne od przeciwciał IgE. Należy jednak zaznaczyć, że samo określenie pokrzywka jest bardzo szerokie i obejmuje pojawienie się bąbli pokrzywkowych na skórze także na skutek zachodzenia mechanizmów nieimmunologicznych, takich jak wymieniona już ekspozycja na zimno, czy ucisk. 

Przyczyny pokrzywki, które są zależne od przeciwciał IgE to przede wszystkim narażenie na:

●     alergeny kontaktowe – w tym na przykład wymieniony już lateks,

●     alergeny pokarmowe – w zależności od tego jaki jest uczulający alergen – może to być m.in. mleko, jaja, orzechy, czy orzeszki ziemne,

●     jad owadów błonkoskrzydłych,

●     reakcje na leki, na przykład na antybiotyki, czy niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Z kolei do przyczyn pokrzywki, niezależnych od przeciwciał IgE zaliczamy:

●     schorzenia o etiologii autoimmunologicznej – takie jak toczeń rumieniowaty układowy, czy mieszana choroba tkanki łącznej,

●     infekcje, w tym:

–       infekcje bakteryjne – w tym paciorkowcowe, czy też związane z infekcją przewodu pokarmowego (Shigella, Salmonella),

–       infekcje wirusowe – pokrzywka może pojawić się w przebiegu infekcji m. in. rotawirusowej, adenowirusowej, czy też enterowirusowej, ale też przy zapaleniu wątroby typu B/C,

–       infekcje grzybicze,

–       infekcje pasożytnicze – na przykład przy zakażeniu G. lamblia, infestacji owsikami, czy glistą ludzką.

Należy jednak podkreślić: pokrzywka alergiczna u dzieci to stan, w którym nie zawsze będziemy w stanie zidentyfikować przyczynę pojawienia się objawów chorobowych. Tak jest nawet w około połowie przypadków pokrzywki.

Pokrzywka alergiczna u dzieci – kiedy się pojawia?

Pokrzywka alergiczna u dzieci może pojawić się praktycznie w każdym wieku. W niektórych przypadkach dostrzegalny jest związek z ekspozycją na pewien czynnik (alergen pokarmowy, kontaktowy, wziewny), jednak w czasie rozmowy z pacjentem lub jego rodzicami nie zawsze udaje się wskazać, co sprowokowało pojawienie się symptomów pokrzywki.

Pokrzywka alergiczna u dzieci – występowanie

Jak pokazują dane statystyczne, jest to dość częsta jednostka chorobowa – w ciągu życia 10–25% osób będzie mieć co najmniej jeden epizod pokrzywki. Odsetek ten jest nieco mniejszy, gdy weźmiemy pod uwagę tylko populację pediatryczną – w tej grupie częstość występowania pokrzywki szacowana jest na około 2,1–6,7%.


balsam z ektoiną do stosowania już od 1. dnia życia, dla skóry wrażliwej, suchej i atopowej.
bezpieczna formuła balsamu, potwierdzona na podstawie opinii toksykologicznej
łagodzi podrażnienia i wycisza zaczerwienienia skórne, koi i nawilża nawet bardzo suchą i wrażliwą skórę
testowany dermatologicznie
Kosmetyk. PREBIOTYCZNY EMOLIENT PLUS. Jedyny preparat o takim składzie - ektoina, prebiotyki, emolienty, witaminy.
reklama

Pokrzywka alergiczna u dzieci – objawy

Podstawowym wykwitem w pokrzywce jest bąbel pokrzywkowy, czyli zmiana wyniosła ponad poziom skóry, przyjmująca typowo barwę różowawą lub porcelanowobiałą. Bąble pokrzywkowe mogą się zlewać na skórze i zajmować duże powierzchnie. Są to zmiany, które szybko się pojawiają i szybko znikają – zazwyczaj nie utrzymują się na skórze dłużej, niż 24 godziny, a znikają bez pozostawienia trwałych zmian. Pokrzywka alergiczna u dzieci związana jest także z dość silnym świądem. Zdarza się też tak, że pokrzywce towarzyszą dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, tym nudności, biegunka i wymioty.

Pokrzywka alergiczna u dzieci – diagnostyka

Podstawą i pierwszym krokiem diagnostycznym w sytuacji wystąpienia pokrzywki jest przeprowadzenie dokładnego wywiadu z rodzicami. Lekarz może zapytać nas przede wszystkim o:

●     okoliczności pojawienia się wykwitów pokrzywkowych,

●     ewentualne leki spożywanie w okresie poprzedzającym pojawienie się pokrzywki,

●     pokarmy, które dziecko spożywało w tym czasie,

●     ekspozycję na alergeny wziewne, w tym kontakt ze zwierzętami,

●     uczulenia pacjenta, w tym alergie na leki,

●     narażenie na stres,

●     wszczepienie protez, nowych implantów,

●     występowanie pokrzywki i innych schorzeń alergologicznych w rodzinie,

●     związek objawów z wysiłkiem, zmianą temperatury, czy też narażeniem na alergeny kontaktowe,

●     niedawne użądlenia przez owady,

●     związek z nowym zajęciem, zabawkami, czy hobby dziecka.

Pokrzywka alergiczna u dzieci – badania

Warto podkreślić, że pierwszy i jedyny epizod pokrzywki w większości przypadków nie wymaga prowadzenia dodatkowej diagnostyki. Jednak gdy problem nawraca lub mamy do czynienia z pokrzywką przewlekłą, lekarz prowadzący może zlecić nam wykonanie pewnych badań dodatkowych, do których należą między innymi:

●     punktowe testy skórne,

●     badanie swoistych IgE w surowicy,

●     morfologia krwi obwodowej wraz z rozmazem,

●     CRP – czyli białko ostrej fazy, którego stężenie rośnie na przykład w przebiegu infekcji,

●     oznaczenie parametrów tarczycowych, w tym oznaczanie przeciwciał anty-TPO i anty-Tg, co pozwala na potwierdzenie autoimmunologicznego zapalenia tarczycy,

●     badania w kierunku WZW typu B i C,

●     próby prowokacyjne z pokarmami lub lekami,

●     naskórkowe testy płatkowe – gdy podejrzewamy, że za pokrzywkę odpowiada alergen kontaktowy, na przykład nikiel, czy składniki kosmetyków,

●     oznaczanie przeciwciał przeciwjądrowych, co pozwala na wstępną diagnostykę schorzeń autoimmunologicznych, w tym tocznia układowego,

●     badanie kału w kierunku obecności pasożytów,

●     badania obrazowe, w tym RTG klatki piersiowej, gdy mamy sugestię o możliwej infekcji oddechowej,

●     badania w kierunku infekcji Helicobakter pylori.

Pokrzywka alergiczna u dzieci – leczenie

Pokrzywka alergiczna u dzieci wymaga zazwyczaj zastosowania leków przeciwhistaminowych, a wybór konkretnej substancji z tej grupy zależy między innymi od wieku dziecka. Na przykład bilastyna, będąca lekiem przeciwhistaminowym II generacji może być stosowana od 12 roku życia, z kolei klemastyna jest zarejestrowana do stosowania u dzieci od ukończenia 1 roku życia. Jeżeli leczenie przeciwhistaminowe w standardowej dawce nie przynosi oczekiwanych rezultatów, możliwe jest zwiększenie dawki, nawet do jej 4-krotności, oczywiście pod kontrolą lekarską.

Przy dużym zaostrzeniu konieczne może być włączenie leczenia z wykorzystaniem sterydów (podanych drogą doustną lub domięśniową/dożylną), takie leczenie często stosowane jest w warunkach szpitalnych. W opornych przypadkach, przy pokrzywce przewlekłej możliwe jest włączenie leczenia z wykorzystaniem leków kolejnego rzutu, takich jak cyklosporyna, czy też leczenia biologicznego.

Zmiany skórne w przebiegu pokrzywki wymagają w większości przypadków tylko delikatnej pielęgnacji z zastosowaniem dermokosmetyków i emolientów. Przydatne mogą być także kremy i maści zawierające glikokortykosteroidy o słabej / średniej mocy.

Pokrzywka alergiczna u dzieci – zapobieganie

Podstawą zapobiegania pokrzywce alergicznej u dzieci jest unikanie czynnika wyzwalającego objawy, oczywiście, jeżeli udało się ten czynnik zidentyfikować. W sytuacji pokrzywki pokarmowej konieczne będzie przestrzeganie diety eliminującej uczulający alergen jak i alergeny, które mogą w tej sytuacji reagować krzyżowo z danym pokarmem.

Podsumowując, pokrzywka alergiczna u dzieci to schorzenie, które może mieć bardzo wiele przyczyn. Zdiagnozowanie samych objawów jest stosunkowo łatwe, trudniejsze jest natomiast zidentyfikowanie przyczyn pojawiania się objawów. Pokrzywka alergiczna u dzieci wymaga w pierwszej kolejności konsultacji w gabinecie lekarza pediatry.


krem wspomagający naturalny proces gojenia, łagodzący suchą i podrażnioną skórę
formuła oparta na emolientach i składnikach aktywnych, w tym srebrze mikronizowanym i ceramidach NP
skuteczna pomoc dla skóry zmienionej zapalnie, atopowej, podrażnionej i suchej, dotkniętej poparzeniem słonecznym

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO: Epireg. ZASTOSOWANIE: Wspomagająco w leczeniu oraz łagodzeniu objawów związanych z podrażnioną, suchą i wrażliwą skórą. PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: Solinea Sp. z o.o. PRODUCENT: Solinea Sp. z o.o.
reklama

Bibliografia:

  1. I. Flisiak, Diagnostyka i leczenie pokrzywki u dzieci, Medycyna Praktyczna [dostęp online],
  2. A. J. Sybilski, Pokrzywka, Medycyna po Dyplomie, 2018/02,
  3. C. Grattan, Pokrzywka – patofizjologia i leczenie, Medycyna po Dyplomie, 2012/09.