Solwax Spray
SOLWAX ACTIVE - SPRAY DO USZU
aktywnie i skutecznie usuwa złogi woskowiny usznej
unikalna formuła, wygodna i bezpieczna forma preparatu
regularnie używany zapobiega tworzeniu się złogów woskowiny

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO: Solwax active. ZASTOSOWANIE: Usuwanie złogów woskowiny usznej oraz zapobieganie ponownemu jej gromadzeniu. Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zapalenia ucha. PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: Solinea sp. z o.o. PRODUCENT: Solinea sp. z o.o.
reklama

Nowy bon turystyczny – czy należy się go spodziewać w 2023?

Pierwsza „edycja” dofinansowania do wypoczynku dzieci w postaci tzw. polskiego bonu turystycznego, zakończyła się 31.03 br. Świadczenie w wysokości 500 zł, było przyznawane na każde dziecko do 18 roku życia, a jego celem było wsparcie polskich rodzin w związku z trudną sytuacją gospodarczą wywołaną pandemią COVID-19.

Według danych opublikowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych1, w czasie obowiązywania programu (tj. od 1.08.2020 r. do 31.03.2023 r.) – ze wsparcia skorzystało przeszło 5 mln rodzin, dokonując transakcji na łączną kwotę ok. 3 mld zł.

Jak wynika z powyższego – program cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Nie dziwi więc fakt, że wiele osób oczekuje nowego bonu turystycznego. Niestety, na chwilę obecną, nie ma jakichkolwiek oficjalnych informacji na temat tego, czy program będzie kontynuowany, a jeżeli tak – w jakim kształcie. W mediach pojawiają się różne doniesienia o trwających obecnie pracach rządu nad nową wersją bonu turystycznego. Nic nie jest jednak pewne do czasu, aż nie zostanie uchwalona nowa lub znowelizowana dotychczasowa2 ustawa w tym przedmiocie. O oficjalnym przedstawieniu przez rząd nowej koncepcji programu możemy natomiast mówić najwcześniej z chwilą opublikowania projektu ustawy (bądź ustawy nowelizującej) lub choćby jej założeń.

Dofinansowanie do wypoczynku – „wczasy pod gruszą”

wczasy pod gruszą

Pomimo braku – na chwilę obecną – dofinansowania w postaci bonu turystycznego, nie wszyscy Polacy są całkowicie pozbawieni wsparcia finansowego w obszarze wypoczynkowo-turystycznym.

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracęupracodawców:

  • zatrudniających co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, którzy – w związku z powyższym – mają obowiązek utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej „ZFŚS”),
  • zatrudniających od 20 do 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, u których ZFŚS został utworzony na wniosek zakładowej organizacji związkowej,
  • prowadzących działalność w formie jednostek budżetowychsamorządowych zakładów budżetowych, którzy mają obowiązek utworzenia ZFŚS, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników,
  • zatrudniających mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, którzy dobrowolnie zdecydowali się utworzyć ZFŚS,

mogą liczyć, że jednym ze świadczeń socjalnych, udzielanych pracownikom przez pracodawcę, w ramach powyższego funduszu, będzie – dofinansowanie do wypoczynku w postaci tzw. „wczasów pod gruszą”. Należy jednak mieć na względzie, że – w zależności od liczby zatrudnianych pracowników i innych wskazanych powyżej okoliczności – obowiązkiem pracodawcy może być utworzenie ZFŚS, ale to, jakie konkretnie świadczenia będą pracownikom z powyższego funduszu udzielane – pozostaje już wyłącznie w gestii danego pracodawcy i powinno zostać uregulowane w wewnętrznym regulaminie ZFŚS.

Kto i w jakiej wysokości może skorzystać z dofinansowania?

„Wczasy pod gruszą”, jako świadczenie z ZFŚS, jest świadczeniem socjalnym, a więc jego przyznanie oraz wysokość uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.

Konkretne wysokości świadczenia, dla poszczególnych progów dochodowych (które zazwyczaj stanowią miesięczny lub roczny dochód brutto na jednego członka rodziny w roku poprzedzającym rok, w którym wypłacone będzie świadczenie) – ustala pracodawca w regulaminie ZFŚS. Swoboda pracodawcy w zakresie regulacji zasad przyznawania indywidualnych świadczeń z funduszu, jest ograniczona wyłącznie ustanowioną przez ustawodawcę ogólną zasadą, że przyznawanie tych świadczeń ma być uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.3 „Wczasy pod gruszą” nie mogą zatem być wypłacane wszystkim pracownikom w równej wysokości ani nie mogą być zależne od takich kryteriów jak np. staż pracy czy kwalifikacje. Powinny być zależne wyłącznie od tzw. kryterium socjalnego.

W zależności od ustaleń poczynionych przez pracodawcę w regulaminie ZFŚS – „wczasy pod gruszą” mogą byćrównież wypłacane pracownikowi częściej niż jeden raz w roku.

Osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń z ZFŚS, a w tym – do „wczasów pod gruszą”, są:

  • pracownicy i ich rodziny,
  • emeryci i renciści – byli pracownicy i ich rodziny,
  • inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych.

Jednym z warunków otrzymania dofinansowania w postaci „wczasów pod gruszą”, jaki pracodawcy powszechnie stosują w regulaminach świadczeń socjalnych, jest – wymóg uprzedniego (tj. przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia) wykorzystania co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych urlopu wypoczynkowego. Choć pracodawca ma prawo do wprowadzenia takiego warunku wypłaty świadczenia – nie jest to wymóg ustawowy, jak ma to miejsce w przypadku tzw. świadczenia urlopowego, o którym będzie mowa poniżej.

Przeczytaj także: Dokument tożsamości dla dziecka – kiedy i jak wyrobić dziecku dowód lub paszport?


Revibel
REVIBEL - KOLAGEN DO PICIA
harmonia Twojego piękna w 12 skoncentrowanych składnikach
zawiera w jednej saszetce aż 4000 mg peptydów kolagenowych
zawiera biotynę, kwas hialuronowy, witaminy: C, A, E, B2, B3, cynk, selen oraz aminokwasy siarkowe: L-metioninę i L-cysteinę
całe opakowanie starcza na miesiąc kuracji
czysty skład, potwierdzony badaniami, nie zawiera konserwantów
NIEZALECANY KOBIETOM W CIĄŻY I KARMIĄCYM PIERSIĄ.

Suplement diety.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
reklama

W jaki sposób ubiegać się o „wczasy pod gruszą”?

Szczegółowych warunków przyznawania świadczenia oraz zasad wnioskowania o jego wypłatę – należy poszukiwać w ustalonym przez pracodawcę wewnętrznym regulaminie ZFŚS.

Celem ubiegania się o przyznanie „wczasów pod gruszą”, w praktyce, najczęściej można spotkać się z koniecznością:

  • przedłożenia pracodawcy zaświadczenia (np. z rzędu skarbowego) lub oświadczenia pracownika o dochodach za okres, który będzie brany pod uwagę przy ustaleniu progu dochodowego, do którego, zgodnie z zapisami regulaminu, kwalifikować się będzie pracownik i od którego uzależniona będzie wysokość świadczeń wypłacanych z funduszu oraz
  • wystąpienia z pisemnym wnioskiem o wypłatę świadczenia (po uprzednim wykorzystaniu 14 kolejnych dni urlopu wypoczynkowego).

Na co przeznaczyć środki z dofinansowania „wczasy pod gruszą”?

Wbrew potocznie przyjętej nazwie świadczenia – „wczasy pod gruszą” – w praktyce, środków otrzymanych w ramach dofinansowania, wcale nie trzeba wykorzystywać na urlop spędzony w przydomowym ogródku. „Wczasy pod gruszą” mogą być wykorzystane na dowolny wyjazd w kraju, zagraniczne wakacje, a nawet na cele zupełnie niezwiązane z turystyką. Pracodawcy nie powinni weryfikować, w jaki sposób pracownicy korzystają z otrzymanych środków, np. poprzez wymaganie od nich przedkładania rachunków/faktur, potwierdzających poniesione wydatki.

Czy od 1.07 br. należy spodziewać się wyższych kwot dofinansowania?

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw4, który w dniu 12.06 br. wpłynął do Sejmu, zakłada – zwiększenie podstawy, od której pracodawcy wyliczają kwotę przeznaczaną na fundusz świadczeń socjalnych o 15,12% (tj. z 4.434,58 zł, które stanowiło przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r., na – 5.104,90 zł, stanowiące przeciętne wynagrodzenie miesięczne w drugim półroczu 2021 r.).

Większa kwota do dyspozycji w ramach ZFŚS, to oczywiście wyższe świadczenia do rozdysponowania pomiędzy pracowników – trzymajmy więc kciuki za powodzenie prac legislacyjnych w powyższym zakresie!

Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

Inną formą wsparcia wypoczynku, którą pracodawcy coraz częściej uwzględniają w swoich regulaminach świadczeń socjalnych, jest – dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników, tj. do wszelkich kolonii, obozów, biwaków i zimowisk.

Analogicznie, jak w przypadku „wczasów pod gruszą” – informacji na temat wysokości świadczenia oraz szczegółowych warunków i zasad wnioskowania o jego przyznanie (m.in. tego jakie dokumenty, potwierdzające poniesienie wydatków związanych z wypoczynkiem dzieci, powinien przedłożyć pracownik, ubiegający się o dofinansowanie) – należy poszukiwać w wewnętrznym regulaminie ZFŚS, obowiązującym u danego pracodawcy.

Świadczenie urlopowe

Alternatywną formą wsparcia finansowego wypoczynku pracowników, przez pracodawców zatrudniających mniej niż 50 pracowników, którzy nie tworzą ZFŚS – jest wypłacanie pracownikom tzw. świadczenia urlopowego. Pracodawcy mogą wprowadzić u siebie taki benefit dla pracowników na zasadzie całkowitej dobrowolności.

Wysokość świadczenia urlopowego wypłacanego danemu pracownikowi – w przeciwieństwie do „wczasów pod gruszą” – nie jest uzależniona od kryterium socjalnego, a – od wymiaru czasu pracy tego pracownika.

Świadczenie to, może być wypłacane każdemu pracownikowi raz w roku, a jego wypłata może nastąpić wyłącznie pod warunkiem uprzedniego „rozpisania” przez pracownika urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Dofinansowanie wypłacane jest przed rozpoczęciem przez pracownika urlopu (dlatego mowa jest o jego „rozpisaniu”, a nie wykorzystaniu) – najpóźniej w ostatnim dniu pracy pracownika przed urlopem.

Może zainteresować Cię również: Pierwszy obóz lub kolonie – na co zwracać uwagę wysyłając dziecko na pierwsze samodzielne wakacje? 


Rekomendowane produkty, tak na wszelki wypadek
Reklama


1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Podsumowanie programu Polski Bon Turystyczny, 02.2023 r. (https://www.zus.pl/-/podsumowanie-programu-polski-bon-turystyczny)

2 Ustawa z dnia 15.07.2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 35)

3 zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19.10. 2016 r., sygn. akt III AUa 673/16

4 projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3323)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 998)