Badanie objętości płuc płodów

Grupa niemieckich naukowców przeprowadziła badanie, mające ocenić wpływ zakażenia Sars-CoV-2 na rozwój płuc płodów. Wzięły w nim udział dwie grupy kobiet. Pierwsza obejmowała 34 ciężarne z łagodnym, niepowikłanym przebiegiem covid-19 i zakażeniem Sars-CoV-2 potwierdzonym testem PCR. Drugą grupę (kontrolną) stanowiły ciężarne niezakażone koronawirusem Sars-CoV-2. 

Badanie przeprowadzone metodą rezonansu magnetycznego (MRI) wykazało istotną różnicę w objętości płuc płodów kobiet z pierwszej grupy, w porównaniu do ciężarnych z grupy kontrolnej. Dzieci badanych kobiet były obserwowane po urodzeniu. Większość z nich (21 z 34, 62%) po porodzie otrzymało 9-10 punktów Apgar, miało odpowiednią do wieku ciążowego masę urodzeniową i nie wykazywało oznak niewydolności oddechowej [1]. 

Opinia eksperta

Mimo to, jak podkreśliła w rozmowie z PAP prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska, zmniejszenie objętości płuc jest nieprawidłowym wynikiem, a przeprowadzone badanie potwierdza po raz kolejny konieczność szczepienia się kobiet w ciąży przeciw koronawirusowi Sars-CoV-2.

 „Ciężarne, które są przyjmowane do szpitala z covid-19, częściej niż ich rówieśniczki przebywają na oddziałach intensywnej terapii i wymagają wentylacji inwazyjnej” – dodała profesor, zaznaczając także, że ciężkie przypadki covid-19 u ciężarnych mogą wiązać się z nieprawidłowościami łożyska, stanem przedrzucawkowym, poronieniami, porodami martwych dzieci i z porodami przedwczesnymi. 

Wirusolożka przypomniała, że również „Zachorowanie na grypę w pierwszym trymestrze ciąży jest niebezpieczne i może doprowadzić do poronienia”[2].


[1] Z. Stoecklein, The Lancet, Effects of SARS-CoV-2 on prenatal lung growth assessed by fetal MRI, dostęp: Effects of SARS-CoV-2 on prenatal lung growth assessed by fetal MRI – The Lancet Respiratory Medicine, [01.12.2022]

[2] Wirusolog: objętość płuc płodów jest znacząco zmniejszona u ciężarnych z SARS-CoV-2, dostępne w Internecie: Wirusolog: objętość płuc płodów jest znacząco zmniejszona u ciężarnych z SARS-CoV-2 | Nauka w Polsce, [01.12.2022]