przyśpiesza gojenie się ran, w tym trudno gojących się, skaleczeń, zadrapań i otarć, niewielkich oparzeń I i II stopnia
chroni przed zakażeniem
łagodzi ból i świąd
bardzo łatwa i bezbolesna aplikacja

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO: Kelatis. ZASTOSOWANIE: Wskazany do stosowania na rany, otarcia, niewielkie oparzenia, skaleczenia skóry itp. Pozwala kontrolować wysięk, tworząc czyste i wilgotne środowisko, które wspiera fizjologiczne procesy gojenia oraz chroni przed wzrostem egzogennej mikroflory w miejscu zastosowania. PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: Solinea sp. z o.o. PRODUCENT: Signorini Medicale S.r.l.
reklama

Ogólne zasady stosowania opatrunków

Na rany należy stosować czyste, najlepiej sterylne opatrunki. Przed założeniem bandażu/gazy warto sprawdzić krążenie poniżej urazu – przed i po owinięciu opatrunkiem. 

 • Jeśli krążenie krwi jest zmniejszone po założeniu opatrunku (słabiej wyczuwalne tętno, sinienie) – poluzuj opatrunek. 
 • Jeśli krew przesącza się przez założony opatrunek – dodaj kolejne warstwy na zewnątrz.

Część opatrunku, która ma kontakt z raną, powinna pozostać na miejscu i nie należy jej usuwać. Opatrunki i bandaże utrzymuj w czystości i suchości, aby minimalizować ryzyko infekcji rany. Po opanowaniu krwawienia zamoczone krwią opatrunki wymień na czyste i suche.

Pierwsza pomoc w krwotokach żylnych i tętniczych

Krwawienie żylne, w odróżnieniu od krwawienia tętniczego, charakteryzuje ciągły wypływ ciemnej krwi. Krwawienie tętnicze natomiast to zwykle pulsujący wypływ jaśniejszej, żywoczerwonej krwi.

Opatrzenie ran, w których mamy do czynienia z krwotokiem, stanowi niezbędny element działania przeciwwstrząsowego (wstrząs krwotoczny może rozwinąć się w przypadku utraty dużej ilości krwi).

Natychmiastowej reakcji i tamowania krwawienia wymagają takie jak:

 • rany z towarzyszącym krwotokiem tętniczym,
 • rozdarcia skóry i głębszych tkanek,
 • rany kłute,
 • rany postrzałowe,
 • uszkodzenia tkanek miękkich,
 • amputacje urazowe.

Tamowanie krwotoku polega na bezpośrednim ucisku rany z góry lub ucisku na naczynie doprowadzające krew do uszkodzonej tkanki. Ucisk należy zastosować przez 10-15 min. Po zastosowaniu kompresji, jeśli to możliwe, należy unieść krwawiące miejsce powyżej poziomu serca.

Jeśli ucisk przy użyciu siły nie przynosi efektu, należy zastosować opatrunek uciskowy na ranę –  gaza/bandaż o grubości minimum 2,5 cm, a następnie owinąć ranę bandażem elastycznym. Aby wzmocnić ucisk, można umieścić i dobandażować nad miejscem krwawiącym sztywny przedmiot. Po zastosowaniu opatrunku uciskowego z użyciem bandaża elastycznego, należy kontrolować ukrwienie kończyny w celu uniknięcia niebezpiecznego niedokrwienia.

W przypadku, gdy obfity krwotok nie daje się zatamować, w celu ratowania życia należy założyć opaskę uciskową, nawet kosztem utraty krwawiącej kończyny (za opaskę może służyć mankiet do mierzenia ciśnienia tętniczego, pasek, krawat, sznurek itp.). Godzinę i minutę założenia opaski uciskowej należy odnotować, ma to znaczenie w dalszym postępowaniu (przywrócenie krążenia, zaopatrzenie rany).

Pierwsza pomoc w ranach powierzchownych skóry

dziecko z zabandażowaną ręką

Rany powierzchowne skóry bez większych krwawień powinny zostać oczyszczone pod bieżącą wodą, a następnie, jeśli takowym dysponujemy – środkiem antyseptycznym (odkażającym) np. roztworem oktenidyny, poliheksanidyny czy podchlorynów.

Obecnie nie zaleca się stosowania roztworu rivanolu, wody utlenionej, nadmanganianu potasu i chlorheksydyny w celu oczyszczania ran, szczególnie przewlekłych (opóźniają one proces gojenia).

Na oczyszczoną ranę najlepiej założyć jałowy opatrunek.

W przypadku ran ciętych, które nie wymagają założenia szwów, ale są dość głębokie lub występują w miejscach, gdzie skóra łatwo się rozchodzi, po oczyszczeniu i osuszeniu rany jej brzegi można zbliżyć za pomocą pasków do zamykania ran, czyli mocniejszych plasterków, które działają jak samoprzylepne szwy.

Pierwsza pomoc w ranach kąsanych

Rany kąsane/gryzione to rany o potencjalne wysokim ryzyku zakażenia różnymi chorobami, rozpoczynając od tężca, a kończąc na wściekliźnie.

Pierwsza pomoc w tego typu zranieniu polega przede wszystkim na opatrzeniu rany i zatamowaniu krwawienia. W pierwszej kolejności należy przepłukać ranę czystą wodą pitną, następnie zatamować krwawienie (sposoby opisano w podpunkcie o krwotokach).

W przypadku pogryzienia przez zwierzę zawsze należy zgłosić się po profesjonalną pomoc medyczną, by ocenić ryzyko transmisji tężca i wścieklizny oraz zastosować odpowiednią profilaktykę zakażeń. W dalszym postępowaniu zaleca się również wdrożenie antybiotyku na 3-5 dni (np. amoksycylina z kwasem klawulanowym).

Kolejną ważną raną, o której warto wspomnieć, jest ukąszenie przez żmiję zygzakowatą. Nigdy nie wolno wysysać, nacinać i manipulować w obrębie rany ani stosować na ranę opatrunku uciskowego. Zaleca się unieruchomienie ukąszonej kończyny i uniesienie jej powyżej poziomu serca oraz natychmiastowe wezwanie pomocy.

Pierwsza pomoc w urazach przeszywających

Urazy przeszywające, szczególnie te, w których ciało obce tkwi w tkankach/jamach ciała (jest to np. wbity ostry przedmiot), wymagają zapamiętania najważniejszej zasady: nie należy samodzielnie usuwać ciała obcego z rany (może to spowodować jeszcze większy krwotok). Przedmiot należy zabezpieczyć przed poruszeniem się w ranie, a w dalszej kolejności tamować krwawienie przez założenie opatrunku. Rana przeszywająca z ciałem obcym wymaga pilnej interwencji medycznej, gdyż jest stanem zagrożenia życia.

Pierwsza pomoc w oparzeniach

Niewielkie oparzenia (do 15% powierzchni ciała) polewaj bieżącą chłodną (ok 15℃, nie zimniejszą!) wodą przez co najmniej 15 minut. Na ranę oparzeniową załóż luźny jałowy opatrunek unikając „kłaczących” materiałów (np. waty). W przypadku oparzeń koniecznie zwróć uwagę na objawy sugerujące oparzenie dróg oddechowych – osmalona twarz, oparzenia wokół nosa i warg, opalone rzęsy, brwi, włoski w nosie, chrypka i problemy z połykaniem. Nie wolno przekłuwać pęcherzy, smarować rany maściami, nie należy także zrywać odzieży (jeśli przywarła ona do skóry/rany). Obecnie najbardziej zalecanymi preparatami zalecanymi w domowej pielęgnacji ran oparzeniowych są produkty na bazie jonów srebra i opatrunki hydrożelowe.

Rany wymagające zastosowania profilaktyki przeciwtężcowej

Tężec jest chorobą atakującą układ nerwowy, wywołaną przez toksynę tężcową produkowaną przez laseczki tężca (bakterie). Laseczki tężca występują dość powszechnie w ziemi, kurzu, wodzie, ściekach, układzie pokarmowym zwierząt. Miejscem (wrotami) zakażenia mogą być nawet niewielkie uszkodzenia skóry. Do wniknięcia tężca do organizmu może prowadzić także poród/poronienie prowadzony niezgodnie z zasadami higieny. Toksyna tężcowa powoduje blokowanie zakończeń nerwowych i wystąpienie objawów  od 3 dni do 3 tygodni od zakażenia.

Jako czynniki sprzyjające rozwojowi zakażenia laseczką tężca zalicza się:

 • stan immunosupresji (np. w trakcie leczenia nowotworów, po przeszczepach, w niedoborach odporności itp.),
 • niewystarczające szczepienie przeciwko tężcowi  (brak przyjęcia wszystkich niezbędnych dawek szczepionki) lub brak szczepienia,
 • koinfekcja innymi rodzajami bakterii i/lub niedotlenienie rany,
 • urazy penetrujący (rany kłute, rany powstałe w wyniku postrzału, otwarte złamania otwarte, niesterylne wstrzyknięcia domięśniowe lub podskórne, ugryzienie przez zwierzę, ukąszenia przez owady/pajęczaki),
 • ciała obce tkwiące w ranie,
 • zakażenie poporodowe u kobiet.

Szczególne ryzyko zakażenia tężcem występuje w przypadku zanieczyszczenia nawet płytkich ran glebą, odchodami, śliną.

Postępowanie z takimi ranami, jak i innymi o podwyższonym ryzyku transmisji tężca, wymaga zastosowania odpowiedniej profilaktyki w zależności od tego, czy i kiedy dana osoba była szczepiona przeciwko tężcowi. Każda z powyżej opisanych ran wymaga konsultacji z personelem medycznym, który oceni jaka profilaktyka należy zostać podana, np. przypadku, gdy dana osoba nie była szczepiona wcale, a ryzyko zakażenia tężcem ocenia się jako duże należy przyjąć zarówno szczepionkę w trzech dawkach jak i antytoksynę przeciwtężcową. 

Wyposażenie domowej apteczki

domowa apteczka

W wyposażeniu domowej apteczki należy uwzględnić rzeczy stosowane w leczeniu ran/urazów takie jak:

 • środki antyseptyczne do stosowania na rany: np. roztwór oktenidyny, poliheksanidyny (nie zaleca się stosowania wody utlenionej, roztworu rivanolu, nadmanganianu potasu),
 • gazy jałowe o różnych rozmiarach,
 • opaski dziane (bandaże jednorazowe),
 • bandaże elastyczne,
 • przylepiec z opatrunkiem i bez opatrunku,
 • paski do zamykania ran (steri-strip’y),
 • opatrunek hydrożelowy (przydatny w leczeniu ran oparzeniowych),
 • rękawice jednorazowe,
 • octanowinian glinu,
 • pęseta do wyciągania kleszczy,
 • sól fizjologiczna w ampułkach (do przemywania ran, nosa, oczu i uszu).

Leki, które powinny znaleźć się w naszej apteczce to m.in.:

 • leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe (paracetamol) oraz te o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym (niesteroidowe leki przeciwzapalne np. ibuprofen),
 • tabletki/spray na ból gardła,
 • krople/spray do nosa,
 • leki przeciwbiegunkowe (np. loperamid),
 • elektrolity,
 • leki stosowane w zapaleniu układu moczowego np. furagina,
 • lek przeciwkaszlowy np. lewodropropizyna,
 • lek wykrztuśny,
 •  leki stosowane w alergii (gdy ktoś ma rozpoznaną alergię) np. desloratadyna, loratadyna, cetyryzyna,
 • zapas leków na leczoną chorobę przewlekłą.

W przypadku wywiadu alergicznego warto posiadać w domowej, a szczególnie podróżnej apteczce adrenalinę w ampułkostrzykawce lub w formie automatycznego wstrzykiwacza.

W przypadku dłuższych i odległych podróży do apteczki zalecałabym także dołożyć uniwersalny antybiotyk, np. amoksycylinę lub cefuroksym oraz probiotyk.


Rekomendowane produkty, tak na wszelki wypadek
Reklama


Bibliografia

Bernard J.E., Callahan J.M. – Wound management. W: Baren J.M. (red.): Pediatric Emergency Medicine. Saunders, Filadelfia 2008: 1138–1147

Nagle SM, Stevens KA, Wilbraham SC. – Wound Assessment. [Updated 2022 Oct 19]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-. 

Sopata M, Jawień A, Mrozikiewicz-Rakowska B, et al. – Wytyczne postępowania miejscowego w ranach niezakażonych, zagrożonych infekcją oraz zakażonych – przegląd dostępnych substancji przeciwdrobnoustrojowych stosowanych w leczeniu ran. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Leczenie Ran. 2020;17(1):1-21.