15 lutego to znacząca data

Dziś rusza Ogólnopolski Program Grantowy Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” przygotowany we współpracy merytorycznej z Polskim Towarzystwem Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Data jest symboliczna, bowiem 15 lutego obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Chorób Nowotworowych Dzieci i Młodzieży. To doskonała okazja do uruchomienia programu, dzięki któremu onkologia dziecięca otrzyma wsparcie finansowe. Przeznaczone na ten cel 8,4 mln zł mają wspierać rozwój wiedzy naukowej, a także zwiększyć efektywność diagnostyki i leczenia dziecięcych chorób nowotworowych. 

Grant szansą dla onkologii dziecięcej

Onkologia pediatryczna zmaga się z wieloma problemami. Z jednej strony to niska świadomość społeczna dotycząca chorób nowotworowych u dzieci. To temat tabu, o którym lepiej nie mówić ani nawet myśleć. Dotyczy to wielu rodziców, którzy po prostu wypierają problem. Myślą, nas to nie dotyczy. A przecież na nowotwory choruje rokrocznie 1200 dzieci, wiele z nich słyszy diagnozę bardzo późno, gdy choroba jest już w zaawansowanym stadium. Kampanie społeczne, które pokazują jak ważna jest obserwacja, badania przesiewowe, a także profilaktyka, to sposób by to zmienić i dać szansę dzieciom na powrót do zdrowia. Choroby nowotworowe są przecież tym łatwiejsze do wyleczenia, im szybciej zostaną wykryte. 

badanie noworodka

Z drugiej strony problemy onkologii dziecięcej są “wewnątrzsystemowe”. Niedobory kadrowe są ogromnym wyzwaniem szpitali. Brakuje specjalistów onkologii i hematologii dziecięcej, a także anestezjologów, chirurgów, pediatrów i neonatologów. Program grantowy ma zapełnić lukę pokoleniową i skłonić młodych lekarzy do podjęcia pracy na oddziałach onkologii dziecięcej. Jego celem jest też stworzenie bazy danych nowotworów pediatrycznych w Polsce, a także pobudzenie rozwoju innowacyjnych badań naukowych. To trzy założenia, które mają być realizowane w pierwszej kolejności. Z biegiem czasu może być ich więcej. 

W ramach Programu zostaną uruchomione trzy rodzaje finansowania:

  • stypendiów doktorskich dla lekarzy, którzy chcą uzyskać stopień doktora nauk medycznych w obszarze onkologii i hematologii dziecięcej,
  • badań naukowych, których rezultat bezpośrednio przełoży się na poprawę jakości leczenia dzieci chorych na nowotwory
  • utworzenia przy Klinikach Onkologii i Hematologii Dziecięcej w całym kraju stanowisk administratorów danych. 

Program potrwa siedem lat

Ogólnopolski Program Grantowy ma zapewnić wsparcie onkologii dziecięcej w latach 2023-2030. Czy po tym czasie będziemy mieć nowe i bardziej dostępne sposoby diagnostyki i leczenia dziecięcych nowotworów? Czy mali pacjenci nie będą musieli czekać w długich kolejkach i otrzymają kompleksową opiekę specjalistów? Czy w końcu zwiększą się ich szanse na pokonanie choroby? Odpowiedzi na te pytania przyjdą z czasem. Dziś pewne jest tylko to, że wsparcie finansowe dziecięcej onkologii jest niezbędne. 

Może zainteresować Cię także: Profilaktyka nowotworowa u dzieci. Wszystko, co należy wiedzieć o dziecięcych nowotworach


Uwolnij się od uciążliwych objawów alergii
Reklama