zdj─Öcie rodziny w ma┼éym zielonym kole
Wspiera pami─Ö─ç i koncentracj─Ö u dzieci, usprawnia procesy uczenia si─Ö:
unikalne proporcje kwasów tłuszczowych omega-3
nie zawiera cukru, barwnik├│w ani sztucznych aromat├│w
bogaty w kwasy t┼éuszczowe EPA, DHA i GLA, kt├│re maj─ů kluczowe znaczenie dla m├│zgu, pami─Öci i koncentracji
Omeganerv

Gdzie nale┼╝y szuka─ç praw ucznia?

Zgodnie z ustaw─ů z dnia 14.12.2016 r. – Prawo o┼Ťwiatowe ÔÇô prawa uczni├│w, a tak┼╝e tryb sk┼éadania skarg w przypadku ich naruszenia, powinny zosta─ç okre┼Ťlone w statucie szko┼éy. Ustawa nie okre┼Ťla w tym zakresie ÔÇ×minimalnych wymaga┼äÔÇŁ i nie wskazuje praw ucznia, kt├│re obligatoryjnie powinny znale┼║─ç si─Ö w zapisach statutu, tak jak czyni to w przypadku obowi─ůzk├│w ucznia. Praw ucznia nale┼╝y doszukiwa─ç si─Ö w r├│┼╝nych aktach prawnych, w tym m.in. w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, czyli w akcie prawnym o najwy┼╝szej randze. Ca┼éy szereg praw ucznia wynika r├│wnie┼╝ z Konwencji o prawach dziecka, kt├│ra zosta┼éa ratyfikowana przez Polsk─Ö w dniu 30.04.1991 r. Brak wyra┼║nego zdefiniowania katalogu praw ucznia w ustawie Prawo o┼Ťwiatowe i pozostawienie tej kwestii do uregulowania w statucie szko┼éy, wcale nie oznacza wi─Öc, ┼╝e szko┼éy maj─ů w tej kwestii ca┼ékowit─ů dowolno┼Ť─ç.

Dowiedz si─Ö wi─Öcej o prawach dziecka

Prawo ucznia do nauki

Najwa┼╝niejszym, zagwarantowanym konstytucyjnie, prawem ucznia, jest prawo do nauki, przy czym do 18. roku ┼╝ycia jest to r├│wnie┼╝ obowi─ůzek. Nauka w szko┼éach publicznych jest ponadto bezp┼éatna, a szko┼éypowinny by─ç dost─Öpne dla ka┼╝dego dziecka.

Organizowanie przez szko┼éy publiczne ÔÇ×przymusowychÔÇŁ zbi├│rek, czy pobieranie od uczni├│w jakichkolwiek obligatoryjnych op┼éat, jest zatem bezprawne. Za niekonstytucyjne nale┼╝y r├│wnie┼╝ uzna─ç dzia┼éania polegaj─ůce na zawieszaniu uczni├│w w ich prawach, poprzez zakazywanie im ucz─Öszczania do szko┼éy i uczestniczenia w zaj─Öciach lekcyjnych, niezale┼╝nie od ich przewinie┼ä. Szko┼éa nie mo┼╝e zatem zawiesi─ç ucznia w prawie do edukacji, ale ÔÇô zgodnie z regulacjami zawartymi w statucie szko┼éy, w przypadku okre┼Ťlonych przewinie┼ä ucznia ÔÇô mo┼╝e np. zakaza─ç mu uczestnictwa w wycieczce lub wzi─Öcia udzia┼éu w imprezie szkolnej.

Nie powinno si─Ö r├│wnie┼╝ wyprasza─ç z zaj─Ö─ç sp├│┼║nionego ucznia, za kt├│rego bezpiecze┼ästwo ÔÇô w czasie lekcji ÔÇô odpowiedzialno┼Ť─ç ponosi nauczyciel, a ponadto ÔÇô stanowi┼éoby to naruszenie prawa ucznia do nauki poprzez uczestnictwo w zaj─Öciach.

Prawo ucznia do swobody wypowiedzi i wyra┼╝ania w┼éasnych pogl─ůd├│w

Ka┼╝dy ucze┼ä ma prawo do swobodnej wypowiedzi oraz wyra┼╝ania w┼éasnych pogl─ůd├│w, kt├│re winny by─ç przyjmowane z nale┼╝yt─ů wag─ů, stosownie do wieku oraz dojrza┼éo┼Ťci dziecka. Prawo to mo┼╝e podlega─ç ograniczeniom tylko z konieczno┼Ťci poszanowania praw lub reputacji innych os├│b albo ochrony bezpiecze┼ästwa narodowego, porz─ůdku publicznego, zdrowia lub moralno┼Ťci spo┼éecznej. Uczniom przys┼éuguje r├│wnie┼╝ prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej, kt├│ra nie mo┼╝e by─ç poddawana cenzurze prewencyjnej.

Prawo ucznia do wolno┼Ťci sumienia i wyznania

Ka┼╝demu cz┼éowiekowi, a wi─Öc r├│wnie┼╝ uczniom ÔÇô przys┼éuguje prawo do wolno┼Ťci sumienia i wyznania. Religia ko┼Ťcio┼éa lub innego zwi─ůzku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej mo┼╝e by─ç przedmiotem nauczania w szkole, jednak nikt nie mo┼╝e by─ç zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych, jak r├│wnie┼╝ z tego powodu dyskryminowany. Zasad─ů w szko┼éach, powinno by─ç zapisywanie si─Ö os├│b zainteresowanych na lekcj─Ö religii, a nie wypisywanie z niej.

Prawo ucznia do prywatno┼Ťci i godno┼Ťci

Nikt nie ma prawa ingerowa─ç w sfer─Ö ┼╝ycia prywatnego i rodzinnego uczni├│w ani w ich korespondencj─Ö. Uczniowie maj─ů prawo do prywatno┼Ťci, ochrony prawnej dobrego imienia oraz do decydowania o swoim ┼╝yciu osobistym. Dyscyplina szkolna, powinna by─ç stosowana z poszanowaniem godno┼Ťci uczni├│w.

W rzeczywisto┼Ťci szkolnej ÔÇô prawa uczni├│w do prywatno┼Ťci i godno┼Ťci ÔÇô cz─Östo bywaj─ů nadu┼╝ywane przez nauczycieli, poprzez:

1)  Przeszukiwania plecak├│w uczni├│w ÔÇô kt├│re stanowi naruszenie prawa do prywatno┼Ťci. Nauczyciel, w ┼╝adnym wypadku, nie ma prawa dokona─ç samodzielnego przeszukania rzeczy osobistych ucznia ÔÇô jest to czynno┼Ť─ç zastrze┼╝ona wy┼é─ůcznie dla policji. Zatem, w przypadku powzi─Öcia przez nauczyciela podejrzenia, ┼╝e ucze┼ä mo┼╝e by─ç w posiadaniu zakazanych substancji (np. narkotyk├│w) ÔÇô je┼╝eli ucze┼ä odm├│wi dobrowolnego przekazania nauczycielowi podejrzanych substancji ÔÇô powinien niezw┼éocznie wezwa─ç policj─Ö.

2)  Konfiskowanie uczniom telefon├│w ÔÇô kt├│re mo┼╝e stanowi─ç naruszenie prawa do prywatno┼Ťci (je┼╝eli nauczyciel np. odczyta wiadomo┼Ť─ç, kt├│r─ů otrzyma┼é lub wys┼éa┼é ucze┼ä) oraz stanowi naruszenie prawa do w┼éasno┼Ťci. Nauczyciel nie ma prawa do rekwirowania przedmiot├│w nale┼╝─ůcych do uczni├│w, a tym bardziej do ÔÇ×zagl─ůdaniaÔÇŁ do zarekwirowanych telefon├│w (niepokoj─ůce jest, ┼╝e w badaniu ÔÇ×EU Kids Online 2018ÔÇŁ przeprowadzonym przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ÔÇô a┼╝ 25% uczni├│w stwierdzi┼éo, ┼╝e nauczyciele zabieraj─ů im telefony na jaki┼Ť czas, np. na dzie┼ä lub tydzie┼ä, a 6% uczni├│w ÔÇô ┼╝e nauczyciele sprawdzaj─ů ich telefony, ┼╝eby dowiedzie─ç si─Ö co robi─ů i z kim si─Ö kontaktuj─ů). Szko┼éa nie mo┼╝e r├│wnie┼╝ ca┼ékowicie zakaza─ç przynoszenia do szko┼éy urz─ůdze┼ä elektronicznych. Mo┼╝e natomiast, w statucie szko┼éy, okre┼Ťli─ç zasady wnoszenia i korzystania z telefon├│w kom├│rkowych i innych urz─ůdze┼ä elektronicznych na terenie szko┼éy (np. nakaza─ç wy┼é─ůczanie urz─ůdze┼ä na czas trwania lekcji).

3)  Zakazywanie uczniom wychodzenia do toalety w czasie zaj─Ö─ç lekcyjnych ÔÇô kt├│re stanowi naruszenie prawa do godno┼Ťci. Nauczyciele nie maj─ů prawa do naruszania swobody za┼éatwiania przez dzieci podstawowych potrzeb fizjologicznych. Zakazanie dziecku p├│j┼Ťcia do toalety mo┼╝e doprowadzi─ç do nabawienia si─Ö przez dziecko traumy na co najmniej kilka nast─Öpnych lat ┼╝ycia, je┼╝eli najzwyczajniej w ┼Ťwiecie ÔÇô nie wytrzyma i za┼éatwi swoj─ů potrzeb─Ö fizjologiczn─ů na oczach ca┼éej klasy. Taki scenariusz powinien zawsze by─ç brany pod uwag─Ö przez nauczyciela, dopuszczaj─ůcego si─Ö tak nieludzkiego traktowania dzieci.

Prawo ucznia do informacji

Ka┼╝demu uczniowi przys┼éuguje prawo do swobody poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji oraz idei wszelkiego rodzaju, bez wzgl─Ödu na granice, w formie ustnej, pisemnej b─ůd┼║ za pomoc─ů druku, w formie artystycznej lub z wykorzystaniem ka┼╝dego innego ┼Ťrodka przekazu, wed┼éug jego wyboru.

Prawo ucznia do sprawiedliwej oceny

Ocena post─Öp├│w w nauce i zachowaniu powinna by─ç jawna i umotywowana. Nauczyciel ma obowi─ůzek udost─Öpni─ç uczniowi i jego rodzicom, na ich ┼╝─ůdanie, ka┼╝d─ů sprawdzon─ů i ocenion─ů prac─Ö pisemn─ů.

Wiedza uczni├│w, w formie pisemnej, najcz─Ö┼Ťciej sprawdzana jest w ramach tzw. sprawdzian├│w i kartk├│wek. Prawo nie zastrzega ich maksymalnej ilo┼Ťci w danym dniu/tygodniu, ani tego czy i z jakim wyprzedzeniem, nauczyciel powinien informowa─ç uczni├│w o ich planowanym przeprowadzeniu ÔÇô informacji na ten temat nale┼╝y ka┼╝dorazowo szuka─ç w statucie danej szko┼éy (maksymalna ilo┼Ť─ç sprawdzian├│w zazwyczaj okre┼Ťlana jest na poziomie: 3 w tygodniu i 1 w ci─ůgu dnia).

Przepisy nie okre┼Ťlaj─ů r├│wnie┼╝, kt├│r─ů ocen─Ö ucze┼ä ma prawo poprawia─ç (uzyskan─ů ze sprawdzian├│w, kartk├│wek, odpowiedzi czy zada┼ä domowych, a tak┼╝e ÔÇô czy mo┼╝e poprawia─ç tylko oceny niedostateczne czy r├│wnie┼╝ inne stopnie). Informacji na temat, nale┼╝y szuka─ç w wewn─ůtrzszkolnym systemie ocenienia, b─Öd─ůcym elementem statutu szko┼éy. Mo┼╝e zatem okaza─ç si─Ö, ┼╝e nie ka┼╝da ocena b─Ödzie mog┼éa zosta─ç przez ucznia poprawiona. Z drugiej strony ÔÇô pojawiaj─ů si─Ö g┼éosy, i┼╝ zapisom statutu zakazuj─ůcym uczniom poprawy ka┼╝dej oceny, mo┼╝na si─Ö sprzeciwi─ç, powo┼éuj─ůc si─Ö na przepis ustawy o systemie o┼Ťwiaty, stanowi─ůcy, i┼╝ ocenianiu podlegaj─ů ÔÇ×osi─ůgni─Öcia edukacyjne uczniaÔÇŁ. A zatem ucze┼ä, kt├│ry poczyni┼é post─Öpy w opanowaniu danego zagadnienia ÔÇô zawsze powinien mie─ç mo┼╝liwo┼Ť─ç poprawy oceny w tym zakresie. Prawo natomiast wprost gwarantuje uczniom, pocz─ůwszy od IV klasy szko┼éy podstawowej, mo┼╝liwo┼Ť─ç przyst─ůpienia do egzaminu poprawkowego, w przypadku otrzymania jednej lub dw├│ch negatywnych ocen ko┼äcoworocznych.

Prawo do nauczania zdalnego

Pocz─ůwszy od roku szkolnego 2022/2023 ÔÇô w przypadku zawieszenia przez szko┼é─Ö zaj─Ö─ç z przyczyn niezale┼╝nych od plac├│wki (w tym m.in. z powodu wyst─ůpienia temperatury zewn─Ötrznej lub w pomieszczeniach, zagra┼╝aj─ůcej zdrowiu uczni├│w albo zagro┼╝enia zwi─ůzanego z sytuacj─ů epidemiologiczn─ů), na okres powy┼╝ej 2 dni ÔÇô dyrektor szko┼éy ma obowi─ůzek zorganizowania dla uczni├│w zaj─Ö─ç z wykorzystaniem metod i technik kszta┼écenia na odleg┼éo┼Ť─ç (tj. nauki zdalnej). Szczeg├│┼éowe zasady organizacji nauki zdalnej (w tym m.in. wykorzystywane technologie, sposoby przekazywania uczniom materia┼é├│w edukacyjnych oraz potwierdzania ich uczestnictwa w zaj─Öciach), powinny zosta─ç okre┼Ťlone w statucie szko┼éy.

Prawo do nauki z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania si─Ö na odleg┼éo┼Ť─ç, posiadaj─ů r├│wnie┼╝ uczniowie:

 • z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania ÔÇô nauka w formie zdalnej realizowana jest, w tym przypadku, na wniosek rodzic├│w lub pe┼énoletniego ucznia oraz
 • przebywaj─ůcy w podmiotach leczniczych (szpitalach) ÔÇô na wniosek rodzic├│w lub pe┼énoletniego ucznia, w porozumieniu z kierownikiem tego podmiotu i wed┼éug wskaza┼ä lekarza prowadz─ůcego leczenie ucznia.

Przeczytaj tak┼╝e: Nauczanie zdalne doczeka┼éo si─Ö odr─Öbnej regulacji – na jakich zasadach dzieci b─Öd─ů si─Ö uczy─ç na odleg┼éo┼Ť─ç?


zdj─Öcie rodziny w ma┼éym zielonym kole
Wspiera prawid┼éowe funkcjonowanie uk┼éadu odporno┼Ťciowego u dzieci:
starannie dobrane, naturalne składniki
zawiera certyfikowany MI├ôD MANUKA MGO 263+, wyci─ůg z kwiatostanu lipy oraz witamin─Ö C i cynk, kt├│re uczestnicz─ů w procesach ┼éagodz─ůcych b┼éony ┼Ťluzowe gard┼éa
Mantusil

Prawo do kszta┼écenia specjalnego i indywidualnego nauczania

Uczniom niepe┼énosprawnym, niedostosowanym spo┼éecznie i zagro┼╝onym niedostosowaniem spo┼éecznym, wymagaj─ůcym stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ÔÇô przys┼éuguje prawo do tzw. kszta┼écenia specjalnego. Uczniowi obj─Ötemu kszta┼éceniem specjalnym, dostosowuje si─Ö odpowiednio program nauczania do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo┼╝liwo┼Ťci psychofizycznych. Dostosowanie to, nast─Öpuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, uwzgl─Ödniaj─ůcego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kszta┼écenia specjalnego (kt├│re wydaje poradnia psychologiczno-pedagogiczna).

Uczniom, u kt├│rych stwierdzono specyficzne trudno┼Ťci w uczeniu si─Ö, uniemo┼╝liwiaj─ůce sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikaj─ůcym z programu nauczania (opinie w tym zakresie r├│wnie┼╝ wydawane s─ů przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne) ÔÇô przys┼éuguje natomiast prawo do tzw. indywidualnego nauczania, w ramach kt├│rego wymagania edukacyjne dostosowywane s─ů do indywidualnych potrzeb ucznia. Indywidualne nauczanie, na wniosek rodzic├│w lub pe┼énoletniego ucznia ÔÇô mo┼╝e by─ç r├│wnie┼╝ realizowane w formie zdalnej.

Prawa uczni├│w cierpi─ůcych na depresj─Ö

Uczniom cierpi─ůcym na depresj─Ö przys┼éuguje prawo do otrzymania w szkole wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

Prawa uczni├│w dyslektycznych

Dysleksja to ÔÇô najog├│lniej rzecz ujmuj─ůc ÔÇô stwierdzone u ucznia, specyficzne trudno┼Ťci w nauce czytania i pisania. Uczniom cierpi─ůcym na dysleksj─Ö (posiadaj─ůcym opini─Ö poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudno┼Ťciach w uczeniu si─Ö, kt├│re mo┼╝e zosta─ç wydana nie wcze┼Ťniej ni┼╝ po uko┼äczeniu przez ucznia III klasy szko┼éy podstawowej) przys┼éuguje szereg praw, w tym m.in.:

 • prawo do dostosowania wymaga┼ä edukacyjnych do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i mo┼╝liwo┼Ťci psychofizycznych,
 • prawo do zwolnienia z obowi─ůzku nauki drugiego j─Özyka obcego nowo┼╝ytnego (je┼╝eli potrzeba taka wynika z opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej).

Prawo do decydowania o w┼éasnym wygl─ůdzie

Dyrektor szko┼éy mo┼╝e z w┼éasnej inicjatywy lub na wniosek rady szko┼éy, rady rodzic├│w, rady pedagogicznej lub samorz─ůdu uczniowskiego (a je┼╝eli samorz─ůd nie by┼é wnioskodawc─ů ÔÇô to po uzyskaniu jego opinii), wprowadzi─ç obowi─ůzek noszenia przez uczni├│w, na terenie szko┼éy, jednolitego stroju. W szko┼éach, w kt├│rych nie wprowadzono obowi─ůzku noszenia przez uczni├│w jednolitego stroju, zasady ubierania si─Ö uczni├│w na terenie szko┼éy, okre┼Ťla si─Ö w statucie szko┼éy.

Prawo do uregulowania kwestii ubioru uczni├│w, nie oznacza jednak, ┼╝e szko┼éa mo┼╝e dowolnie ingerowa─ç w pozosta┼ée elementy ich wygl─ůdu, jak cho─çby d┼éugo┼Ť─ç w┼éos├│w, uczesanie czy posiadanie kolczyk├│w. Za niezgodne z Konstytucj─ů nale┼╝y r├│wnie┼╝ uzna─ç r├│┼╝nicowanie wymaga┼ä stawianych przez szko┼éy co do wygl─ůdu dzieci, ze wzgl─Ödu na p┼ée─ç (np. zezwalanie na noszenie d┼éugich w┼éos├│w tylko przez dziewczynki), jak r├│wnie┼╝ bezwzgl─Ödne zakazywanie noszenia nakry─ç g┼éowy, kt├│rych wymagaj─ů, od swoich wyznawc├│w, niekt├│re religie.

Prawo do wypoczynku i czasu wolnego

uczeń

Uczniom przys┼éuguje prawo do wypoczynku i czasu wolnego, kt├│re powinno by─ç respektowane przez nauczycieli zw┼éaszcza na czas wakacji, ferii i przerw ┼Ťwi─ůtecznych. Prawo nie zakazuje wprost zadawania prac domowych na weekendy, jednak ÔÇô bior─ůc pod uwag─Ö prawo uczni├│w do wypoczynku, czasu wolnego i do aktywnego uczestniczenia w ┼╝yciu rodzinnym, w tym wsp├│lnego sp─Ödzania czasu z rodzicami i rodze┼ästwem ÔÇô nauczyciele powinni unika─ç takich praktyk. Nagminne zadawanie uczniom prac domowych ÔÇ×z pi─ůtku na poniedzia┼éekÔÇŁ ÔÇô z pewno┼Ťci─ů stanowi─ç b─Ödzie naruszenie tego prawa.  

┼╗ycie szkolne powinno by─ç organizowane w taki spos├│b, aby uczniowie mogli zachowa─ç w┼éa┼Ťciwe proporcje mi─Ödzy wysi┼ékiem szkolnym, a mo┼╝liwo┼Ťci─ů rozwijania i zaspokajania w┼éasnych zainteresowa┼ä ÔÇô czyli co┼Ť w rodzaju ÔÇ×work-life balanceÔÇŁ, tylko w wydaniu szkolnym.

Prawo do ochrony przed z┼éym i poni┼╝aj─ůcym traktowaniem, przemoc─ů oraz karaniem

Drugim ÔÇô obok prawa do nauki ÔÇô niezwykle istotnym prawem ka┼╝dego ucznia (jak i po prostu ÔÇô ka┼╝dego dziecka), jest prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, torturowaniem, z┼éym, nieludzkim lub poni┼╝aj─ůcym traktowaniem i karaniem. ┼╗aden nauczyciel nie ma zatem prawa krzycze─ç na ucznia, obra┼╝a─ç go, ani stosowa─ç jakichkolwiek innych form przemocy.

Wobec nauczyciela, kt├│ry dopuszcza si─Ö zachowa┼ä naruszaj─ůcych prawa i dobro dziecka, mog─ů zosta─ç wyci─ůgni─Öte konsekwencje w postaci wszcz─Öcia post─Öpowania dyscyplinarnego. Dyrektor szko┼éy ma obowi─ůzek zawiadomi─ç rzecznika dyscyplinarnego (powo┼éywanego przy komisjach dyscyplinarnych orzekaj─ůcych w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli) o podejrzeniu pope┼énienia przez nauczyciela czynu naruszaj─ůcego prawa i dobro dziecka, nie p├│┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni od dnia powzi─Öcia o nim ┼Ťwiadomo┼Ťci. Kar─ů dyscyplinarn─ů, jaka mo┼╝e zosta─ç wymierzona nauczycielowi w wyniku przeprowadzonego post─Öpowania, jest: nagana z ostrze┼╝eniem, zwolnienie z pracy (w tym r├│wnie┼╝ z zakazem przyjmowania do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania) oraz wydalenie z zawodu nauczyciela.

Prawo do pomocy materialnej

Uczniom przys┼éuguje prawo do pomocy materialnej ze ┼Ťrodk├│w przeznaczonych na ten cel w bud┼╝ecie pa┼ästwa lub bud┼╝ecie w┼éa┼Ťciwej jednostki samorz─ůdu terytorialnego. Pomoc ta, ma charakter socjalny lub motywacyjny i udzielana jest uczniom w celu zmniejszenia r├│┼╝nic w dost─Öpie do edukacji, umo┼╝liwienia pokonywania barier dost─Öpu do edukacji wynikaj─ůcych z trudnej sytuacji materialnej, a tak┼╝e wspierania edukacji uczni├│w zdolnych. Wsparcie udzielane jest w formie stypendi├│wzasi┼ék├│w.

Prawo do korzystania z dodatkowych pomieszcze┼ä

Szko┼éa zobowi─ůzana jest do zapewnienia uczniom mo┼╝liwo┼Ťci korzystania z nast─Öpuj─ůcych pomieszcze┼ä dodatkowych:

 • pomieszczenia do nauki z niezb─Ödnym wyposa┼╝eniem,
 • biblioteki, zaopatrzonej w niezb─Ödne podr─Öczniki,
 • gabinetu piel─Ögniarki,
 • sali gimnastycznej,
 • toalety i szatni,
 • w przypadku szk├│┼é podstawowych: ┼Ťwietlicy i sto┼é├│wki.

Pozostałe prawa ucznia

W┼Ťr├│d pozosta┼éych praw uczni├│w, warto jeszcze wymieni─ç:

 • prawo do organizowania dzia┼éalno┼Ťci kulturalnej, o┼Ťwiatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z potrzebami uczni├│w i mo┼╝liwo┼Ťciami organizacyjnymi szko┼éy, w porozumieniu z dyrektorem plac├│wki,
 • prawo wyboru nauczyciela pe┼éni─ůcego rol─Ö opiekuna samorz─ůdu uczniowskiego.

Co mo┼╝e zrobi─ç ucze┼ä, kt├│rego prawa s─ů ┼éamane?

Ka┼╝dy ucze┼ä, kt├│rego prawa nie s─ů przestrzegane, ma mo┼╝liwo┼Ť─ç podj─Öcia nast─Öpuj─ůcych dzia┼éa┼ä.

1)  Mo┼╝e wyst─ůpi─ç ze skarg─ů do dyrektora szko┼éy, na kt├│rym ci─ů┼╝y obowi─ůzek sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianiem wiedzy o tych prawach.

2)  Mo┼╝e zwr├│ci─ç si─Ö z pro┼Ťb─ů o interwencj─Ö do samorz─ůdu uczniowskiego, kt├│ry uprawniony jest do przedstawiania radzie szko┼éy, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szko┼éy, wniosk├│w i opinii dotycz─ůcych realizacji podstawowych praw uczni├│w.

3)  Je┼╝eli powy┼╝sze dzia┼éania oka┼╝─ů si─Ö bezskuteczne ÔÇô ucze┼ä mo┼╝e wyst─ůpi─ç ze skarg─ů do kuratora o┼Ťwiaty, kt├│ry jest organem nadzoru pedagogicznego nad szko┼é─ů (o ile jest to szko┼éa publiczna). Ponadto, do kuratora o┼Ťwiaty ÔÇô mo┼╝na r├│wnie┼╝ zwr├│ci─ç si─Ö z wnioskiem o uchylenie statutu szko┼éy lub jego niekt├│rych postanowie┼ä, je┼╝eli s─ů one sprzeczne z prawem.

4)  Ostatecznie ÔÇô mo┼╝e skontaktowa─ç si─Ö z Rzecznikiem Praw Dziecka lub skorzysta─ç z Dzieci─Öcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, dost─Öpnego pod numerem 800 12 12 12.

W naszej gestii, jako rodzic├│w, pozostaje zach─Öcanie dzieci do tego, aby zna┼éy swoje prawa, m─ůdrze z nich korzysta┼éy i dba┼éy o to, aby by┼éy one nale┼╝ycie respektowane.

Mo┼╝e zainteresowa─ç Ci─Ö r├│wnie┼╝: Cyberprzemoc w szkole – co zrobi─ç, je┼╝eli spotyka nasze dziecko? W jaki spos├│b chroni je prawo?


Rekomendowane produkty, tak na wszelki wypadek


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14.12.2016 r. ÔÇô Prawo o┼Ťwiatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1082)

Ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie o┼Ťwiaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230)

Ustawa z dnia 26.01.1982 r. ÔÇô Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1762)

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2.04.1997 r.

Konwencja o prawach dziecka przyj─Öta przez Zgromadzenie Og├│lne Narod├│w Zjednoczonych dnia 20.11.1989 r.

Ustawa z dnia 6.06.1997 r. – Kodeks post─Öpowania karnego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1375)