Prenasol
PRENASOL - DLA KOBIET W CIĄŻY I KARMIĄCYCH PIERSIĄ:
DHA z alg, dwie formy kwasu foliowego
starannie dobrane składniki wspierają prawidłowy rozwój dziecka i dbają o zdrowie mamy
bezpieczne i innowacyjne składniki wysokiej jakości
Suplement diety
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
reklama

Ubezpieczenie posagowe

Jednym ze sposobów zabezpieczenia przyszłości finansowej dziecka, jest wykupienie dla niego tzw. ubezpieczenia posagowego. Przedmiotem tego ubezpieczenia najczęściej jest:

  • dożycie przez uposażone dziecko końca okresu ubezpieczenia,
  • życie ubezpieczonego, czyli rodzica dziecka.

Oznacza to, że w momencie osiągnięcia przez dziecko określonego wieku (najczęściej będzie to osiągniecie pełnoletniości) – otrzyma ono sumę, która została zapisana w polisie. Na wypadek śmierci rodzica natomiast – zakres ubezpieczenia posagowego, obejmować będzie ponadto ustanie obowiązku opłacania składek i wypłatę dziecku pełnego świadczenia, na koniec okresu ubezpieczenia (w wysokości takiej, jak gdyby składki, do końca okresu ubezpieczenia, były normalnie opłacane). Umowę ubezpieczenia posagowego, można zawrzeć na okres od ok. 10 do nawet 25 lat. Im wcześniej zawarta umowa – tym większa suma uzbierana na przyszłość dla dziecka i najprawdopodobniej mniejsza składka, a więc mniejsze comiesięczne obciążenie dla budżetu domowego.

W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym chcielibyśmy zawrzeć umowę ubezpieczenia – warunki tego ubezpieczenia, będą się oczywiście różnić. Przed zawarciem jakiejkolwiek umowy ubezpieczenia – poza ofertą i treścią umowy – zawsze warto zapoznać się również z „Ogólnymi warunkami ubezpieczenia” (OWU), które każdy zakład ubezpieczeń ma obowiązek zamieścić na swojej stronie internetowej. Jest to tzw. „mały druczek” nad którym nie każdy, w pośpiechu, ma czas i ochotę się „pochylić”. Jednak zawierając umowę ubezpieczenia, która – co do zasady – ma być umową wieloletnią – warto poświęcić na niego chwilę i zapoznać się zwłaszcza z klauzulami dotyczącymi wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, aby w przyszłości nic nas w tej kwestii nie zaskoczyło.

Przeczytaj także: 6 pytań do psychologa – jak rozmawiać z przedszkolakiem o śmierci?

bezpieczeństwo finansowe rodziny

Ubezpieczenie na życie

Rozważając sposoby na zabezpieczenie przyszłości finansowej dziecka, warto również zastanowić się nad wykupieniem dla siebie ubezpieczenia na życie. W przypadku posiadania takiej polisy – na wypadek śmierci ubezpieczonego – ustalona przez niego suma ubezpieczenia (od której zależna będzie również wysokość składki), zostanie wypłacona wskazanej przez niego osobie, czyli np. jego dziecku. Minimalny okres ubezpieczenia wynosi ok. 5 lat, a maksymalny – nawet do końca życia ubezpieczonego.

Podobnie jak w przypadku polisy posagowej – przed zawarciem umowy ubezpieczenia na życie, również warto dokładnie „przestudiować” OWU.

Odkładanie 500+

Na każde dziecko, do ukończenia przez nie 18 roku życia, matce lub ojcu dziecka, przysługuje comiesięczne, niezależne od dochodu, świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”, w wysokości 500 zł miesięcznie. Decydując się na odkładanie dla dziecka całej powyższej sumy, do momentu osiągnięcia przez nie pełnoletniości – jesteśmy w stanie odłożyć aż 108.000 zł. Wybierając taką formę gromadzenia kapitału „na start” dla naszej pociechy – warto pomyśleć o lokowaniu pieniędzy w takim miejscu, aby systematyczne oszczędzanie wymiernie zaprocentowało.

Konto oszczędnościowe rodzica

Dobrym miejscem na ulokowanie oszczędności z programu „Rodzina 500+”, jest konto oszczędnościowe. Warto zapoznać się z aktualną ofertą banków i wybrać ten z najkorzystniejszym oprocentowaniem. Niektóre banki, mają w swojej ofercie konta oszczędnościowe dedykowane dla rodziców, którzy chcieliby odkładać dla swoich dzieci właśnie pieniądze z programu.

sposoby oszczędzania pieniędzy

Oddzielne konto oszczędnościowe dla dziecka

Alternatywą dla tradycyjnego konta oszczędnościowego dla osoby dorosłej, jest konto oszczędnościowe dedykowane dla dziecka, do którego bank może wydać małoletniemu kartę płatniczą. Niektóre banki oferują możliwość założenia dziecku takiego konta już od narodzin, a inne – od ukończenia przez dziecko 13 roku życia, kiedy uzyskuje ono ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Od tego momentu:

1) w zakresie dyspozycji wydawanych przez dziecko, jako posiadacza rachunku, względem banku – dziecko może swobodnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku, o ile nie sprzeciwi się temu na piśmie jego przedstawiciel ustawowy (rodzic),

2) w zakresie zakupów dokonywanych przez dziecko ze środków zgromadzonych na rachunku – dziecko, bez zgody rodzica, może zawierać umowy w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego, do których zaliczyć można np. drobne zakupy.

Od ukończenia 13 roku życia – dziecko, może zatem – pod nadzorem rodzica i często w granicach wyznaczonych przez niego limitów – samodzielnie zarządzać finansami zgromadzonymi na takim koncie. Niewątpliwym plusem takiego rozwiązania, jest nauka odpowiedzialności, oszczędzania i zarządzania finansami od najmłodszych lat.

Rodzice jednak muszą liczyć się z tym, że w przypadku utworzenia dla dziecka takiego konta – nie będą mogli dysponować zgromadzonymi na nim pieniędzmi, tak swobodnie, jak w przypadku własnego konta oszczędnościowego. Rodzice, nie mogą bowiem – bez zezwolenia sądu opiekuńczego – dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka. Swobodna wypłata przez nich pieniędzy, z konta należącego do dziecka, limitowana jest zatem do wysokości tzw. kwoty zwykłego zarządu. Powyżej tej kwoty, bank zobowiązany jest do żądania od rodzica, zamierzającego dokonać wypłaty, przedłożenia orzeczenia sądu opiekuńczego, zezwalającego na taką transakcję. Kwota zwykłego zarządu nie została zdefiniowana w przepisach prawa. W praktyce – banki najczęściej ustalają limity kwot zwykłego zarządu, określając je na wysokości stanowiącej równowartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego co miesiąc przez prezesa GUS.

Obligacje państwowe

Alternatywą dla kont oszczędnościowych, stanowiącą bezpieczną i zyskowną formę ulokowania pieniędzy, są obligacje skarbowe, czyli papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Ministerstwo Finansów posiada w swojej ofercie tzw. Rodzinne Obligacje Skarbowe o preferencyjnym oprocentowaniu, które dedykowane są dla osób otrzymujących świadczenie w ramach programu „Rodzina 500+”. W tej kategorii, dostępne są obecnie obligacje z wykupem po 6 lub 12 latach, od dnia zakupu. W razie konieczności wcześniejszego zakończenia oszczędzania, można wycofać wpłacone pieniądze, dokonując przedterminowego wykupu obligacji. Nie należy się tego obawiać, ponieważ opłata pobrana z tego tytułu, nigdy nie będzie wyższa niż kwota zarobionych dotychczas odsetek.


wspiera pamięć i koncentrację u dzieci, usprawnia procesy uczenia się
unikalne proporcje kwasów tłuszczowych omega-3
nie zawiera cukru, barwników ani sztucznych aromatów
bogaty w kwasy tłuszczowe EPA, DHA i GLA, które mają kluczowe znaczenie dla mózgu, pamięci i koncentracji
Suplement diety
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
reklama

Ustawa z dnia 11.11.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1130)

Ustawa z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740)

Ustawa z dnia 25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1359)

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2439)