Silaurum
SILAURUM - SILIKONOWE PLASTRY NA BLIZNY PO CC
silikonowe plastry na blizny po cesarskim cięciu
rozjaśniają i wygładzają bliznę po cesarskim cięciu, zmniejszając jej widoczność
skuteczne zarówno przy świeżych, jak i już istniejących bliznach
komfortowe, dyskretne i łatwe w użyciu

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO: Silaurum plastry. ZASTOSOWANIE: Wspomaganie leczenia blizn różnego pochodzenia: pooperacyjnych, pooparzeniowych, pourazowych itp., wygładzanie i rozjaśnianie blizn nowo powstałych oraz już istniejących, zmniejszanie widoczności blizn, wspomaganie prawidłowego bliznowacenia zmian skórnych. PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: Solinea sp. z o.o. PRODUCENT: Solinea sp. z o.o.
reklama

Jak wygląda poród pośladkowy (miednicowy)?

Poród miednicowy występuje w momencie, gdy częścią przodującą są pośladki lub kończyny dolne płodu, a nie jak w większości przypadków – główka. Przy porodzie miednicowym miękkie pośladki lub nóżki wywierają mniejszy nacisk na szyjkę macicy, niż głowa dziecka – przez co rozwiera się ona wolniej. Poród taki trwa dłużej.

Wyróżniamy następujące odmiany położenia miednicowego – według ułożenia części przodującej:

1. Położenie miednicowe zupełne – przodują pośladki razem ze stópkami, nóżki płodu są skrzyżowane i zgięte w kolanach oraz biodrach.

2. Położenie miednicowe niezupełne:

 • pośladkowe – przodują pośladki, nóżki są zgięte w stawach biodrowych i ułożone wzdłuż brzuszka płodu;
 • stópkowe zupełne – pojawiają się dwie stopki w pochwie przed pośladkami płodu;
 • stópkowe niezupełne – gdy pojawia się jedna stopka;
 • kolankowe zupełne lub niezupełne – przodują dwa lub jedno kolanko przed pośladkami płodu

W trosce o zdrowie intymne:

Jakie są przyczyny porodu pośladkowego?

Czynniki, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia położenia miednicowego i jego odmian to m.in.:

 • poród przedwczesny,
 • nieprawidłowa budowa płodu, np. wodogłowie,
 • nieprawidłowa budowa narządu rodnego, np. wady rozwojowe macicy,
 • nieprawidłowa budowa miednicy, m.in.: miednica ścieśniona,
 • nieprawidłowa ilość płynu owodniowego – zarówno wielowodzie jak i małowodzie,
 • łożysko przodujące,
 • krótki sznur pępowinowy,
 • szacowana masa dziecka powyżej 4 kg,
 • ciąża wielopłodowa.

Rozpoznanie położenia miednicowego płodu

Rozpoznanie położenia miednicowego możne dokonać doświadczony lekarz ginekolog lub położna poprzez badanie ginekologiczne, a także za pomocą  aparatu USG. Dodatkowo wykonuje się badanie zewnętrzne przy użyciu chwytów Leopolda. Jest to badanie palpacyjne, które służy do oceny ułożenia płodu w macicy. Sama ciężarna może odczuwać zdecydowanie więcej kopnięć maluszka w dole brzucha, a nie jak to zazwyczaj bywa – w okolicy żeber.

Czy poród naturalny jest możliwy przy położeniu miednicowym płodu?

Poród naturalny w położeniu miednicowym może mieć miejsce w przypadku wystąpienia porodu przedwczesnego, kiedy płód nie zdążył się jeszcze odwrócić główką do dołu. W wyjątkowych sytuacjach może się odbyć także, gdy zostaną spełnione określone warunki. Są to głównie:

 • świadoma decyzja kobiety, która została poinformowana o zagrożeniach wynikających z takiej formy porodu,
 • płód w położeniu miednicowym zupełnym,
 • kobieta jest wieloródką,
 • rodząca o prawidłowej budowie miednicy,
 • szacowana masa ciała dziecka nie przekracza 3,5 kg.

Dodatkowo w przypadku zgłoszenia się rodzącej w zaawansowanej fazie porodu, a także przy ciężkich wadach płodu lub śmierci wewnątrzmacicznej również poród może odbyć się drogą pochwową.

Jednak poród w położeniu miednicowym płodu jest traktowany jako wysokiego ryzyka. Może być prowadzony wyłącznie przy pomocy doświadczonego personelu. Konieczny jest ciągły monitoring stanu płodu, a także stały dostęp do sali operacyjnej, gdyby wystąpiła nagła konieczność wykonania cięcia cesarskiego.

Ułożenie miednicowe a poród naturalny – zagrożenia

Poród naturalny w ułożeniu miednicowym niesie za sobą ryzyko różnych powikłań. Są to m.in.:

 • utknięcie główki płodu w kanale rodnym,
 • niedotlenienie płodu,
 • uraz barków płodu,
 • wypadnięcie pępowiny,
 • przedłużający się poród,
 • urazy krocza u kobiety,
 • zakażenie śródporodowe i inne.

Co zrobić aby maluszek się odwrócił?

Jeśli maluszek nie odwrócił się główką ku dołowi po skończonym 37 tygodniu ciąży możliwym rozwiązaniem jest wykonanie obrotu zewnętrznego. Stosuje się w tym celu specjalny ucisk płodu poprzez powłoki brzuszne ciężarnej. Obrotu zewnętrznego dokonuje lekarz ginekolog pod kontrolą aparatu USG. Kobieta może w tym czasie odczuwać pewien dyskomfort, jednak nie powinien być on bolesny. Co istotne, wykonanie obrotu zewnętrznego powinno być świadomą decyzją kobiety. Dodatkowo należy spełniać określone warunki, aby mógł on być zastosowany. Ryzyko powikłań po obrocie zewnętrznym jest niewielkie, zaledwie 0,5%. Natomiast powodzenie obrotu zewnętrznego wynosi aż 60-70%.


Dla Ciebie i Twojego dziecka
Reklama


Bibliografia:

1. Położnictwo i ginekologia Tom 1, Redakcja: Grzegorz H. Bręborowicz, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2015

2. Troszyński Michał, Położnictwo Ćwiczenia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2003, 2009, Wydanie II, 168-175