przyśpiesza gojenie się ran, w tym trudno gojących się, skaleczeń, zadrapań i otarć, niewielkich oparzeń I i II stopnia
chroni przed zakażeniem
łagodzi ból i świąd
bardzo łatwa i bezbolesna aplikacja

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO: Kelatis. ZASTOSOWANIE: Wskazany do stosowania na rany, otarcia, niewielkie oparzenia, skaleczenia skóry itp. Pozwala kontrolować wysięk, tworząc czyste i wilgotne środowisko, które wspiera fizjologiczne procesy gojenia oraz chroni przed wzrostem egzogennej mikroflory w miejscu zastosowania. PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: Solinea sp. z o.o. PRODUCENT: Signorini Medicale S.r.l.
reklama

Wymogi prawne w zakresie przewozu dzieci pojazdami osobowymi

W przypadku przewożenia dzieci, mających mniej niż 150 cm wzrostu, pojazdami osobowymi – ustawa Prawo o ruchu drogowym – wprowadza obowiązek stosowania fotelików bezpieczeństwa lub innych urządzeń przytrzymujących, zgodnych z:

1) masą i wzrostem dziecka oraz

2) właściwymi warunkami technicznymi określonymi w przepisach UE lub w regulaminach EKG ONZ,

które zostały zainstalowane w samochodzie zgodnie z zaleceniami producenta.

Jeżeli chodzi o umiejscowienie fotelika w samochodzie – prawo wypowiada się w tej kwestii jedynie w kontekście ewentualnego przewożenia dziecka na przednim siedzeniu pasażera, tyłem do kierunku jazdy – zezwalając na to wyłącznie pod warunkiem, że poduszka powietrzna dla pasażera będzie wyłączona. W przeciwnym wypadku – w razie kolizji – jej aktywowanie się, stanowiłoby śmiertelne niebezpieczeństwo dla dziecka.

Jako najbezpieczniejsze miejsce na przewóz dziecka, wskazywane jest natomiast najczęściej miejsce na tylnej kanapie – na środku (w celu zminimalizowania ryzyka związanego z uderzeniami bocznymi) lub w braku takiej możliwości – za siedzeniem pasażera.

Ponadto, ze względu na anatomię dziecka (jego nieproporcjonalnie dużą, względem reszty ciała, głowę) oraz szczególne narażenie odcinka szyjnego kręgosłupa – zaleca się jego przewożenie tyłem do kierunku jazdy tak długo, jak tylko będzie to możliwe. Prawo bezpośrednio nie nakłada takiego obowiązku, jednak pośrednio można go wywieść z przepisów unijnych, które – w zależności od rodzaju homologacji fotelika – wprowadzają go dla dzieci do min. 9 m-ca życia (norma ECE R44/04) lub odpowiednio – 15. m-ca życia (norma UN R129/02). UE cały czas pracuje nad wprowadzeniem jednolitego obowiązku przewożenia tyłem do kierunku jazdy wszystkich dzieci do 4. roku życia. Warto jednak już teraz, jak najdłużej, przewozić w ten sposób maluchy, ponieważ w razie wypadku – znacznie podnosi to szansę na odniesienie przez nie mniejszego uszczerbku na zdrowiu.

Jakie wymogi powinien spełniać fotelik samochodowy?

fotelik samochodowy dla dziecka

Kupując fotelik samochodowy, w pierwszej kolejności powinniśmy zwrócić uwagę czy spełnia on jedną z dwóch obowiązujących norm unijnych, gwarantujących ogólne standardy bezpieczeństwa – starszą ECE R44/04 lub nowszą UN R129/02. Norma UN R129/02 rożni się od normy ECE R44/04 przede wszystkim tym, że:

  • kategoryzuje foteliki również ze względu na wzrost dziecka, a nie tylko na wagę,
  • uwzględnia wyniki testów kolizji bocznych,
  • wprowadza obowiązek podróżowania przez dziecko tyłem do kierunku jazdy do min. 15 m-ca życia.

Niezależnie od powyższego, warto również zweryfikować jakie noty, dany fotelik, otrzymał w niezależnych testach zderzeniowych, np. wykonywanych przez niemiecki instytut ADAC.

Sytuacje szczególne

Prawo dopuszcza pewne wyjątki od ogólnej zasady stanowiącej obowiązek przewożenia w foteliku samochodowym dziecka o wzroście poniżej 150 cm. Dopuszczalne jest przewożenie dziecka poza fotelikiem lub innym urządzeniem przytrzymującym:

1) jeżeli ma ono co najmniej 135 cm wzrostu i jest przewożone na tylnym siedzeniu, zapięte pasami bezpieczeństwa, w przypadku, gdy ze względu na jego masę lub wzrost – nie jest możliwe zapewnienie mu fotelika bezpieczeństwa lub innego urządzenia przytrzymującego,

2) jeżeli jest to trzecie dziecko, w wieku co najmniej 3 lat i jest przewożone na tylnym siedzeniu, zapięte pasami bezpieczeństwa, w przypadku, gdy dwoje dzieci jest przewożonych w fotelikach samochodowych, zainstalowanych na tylnych siedzeniach i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika lub innego urządzenia przytrzymującego,

3) taksówką,

4) karetką pogotowia,

5) pojazdem policji, straży granicznej lub straży gminnej/miejskiej,

6) jeżeli dziecko posiada zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do przewożenia w foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu przytrzymującym.

Możliwości te nie powinny być jednak nadużywane i dla bezpieczeństwa malucha – najlepiej, żeby zawsze, kiedy jest to możliwe – był przewożony w najbezpieczniejszych dla niego warunkach, czyli w homologowanym foteliku samochodowym, zamontowanym zgodnie z wymaganiami producenta, najlepiej tyłem do kierunku jazdy.

bezpieczeństwo dziecka w aucie

Czym skutkuje niestosowanie się do wymogów prawnych w zakresie bezpiecznego przewozu dzieci?

Przede wszystkim narażenie zdrowia i życia własnego dziecka. W drugiej kolejności – grzywna w wysokości 300 zł i 6 punktów karnych (za złamanie każdego z wymogów, o których była mowa powyżej, z osobna, jak choćby – montaż fotelika niezgodnie z zaleceniem producenta).

Może zainteresować Cię także: Pierwszy obóz i kolonie – na co zwracać uwagę, wysyłając dziecko na pierwsze samodzielne wakacje?


1Wypadki drogowe w Polsce w 2021 r., Komenda Główna Policji, Biuro Ruchu Drogowego, Warszawa 2022

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 450)

Regulamin nr 44 EKG/ONZ – Jednolite przepisy dotyczące homologacji urządzeń przytrzymujących dla dzieci przebywających w pojazdach o napędzie silnikowym

Regulamin nr 129 EKG/ONZ – Jednolite przepisy dotyczące homologacji ulepszonych urządzeń przytrzymujących dla dzieci stosowanych na pokładach pojazdów silnikowych