Revibel
REVIBEL - KOLAGEN DO PICIA
harmonia Twojego piękna w 12 skoncentrowanych składnikach
zawiera w jednej saszetce aż 4000 mg peptydów kolagenowych
zawiera biotynę, kwas hialuronowy, witaminy: C, A, E, B2, B3, cynk, selen oraz aminokwasy siarkowe: L-metioninę i L-cysteinę
całe opakowanie starcza na miesiąc kuracji
czysty skład, potwierdzony badaniami, nie zawiera konserwantów
NIEZALECANY KOBIETOM W CIĄŻY I KARMIĄCYM PIERSIĄ.

Suplement diety.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
reklama

Kto może przekazać 1,5% podatku?

1,5% podatku na rzecz OPP mogą przekazać:

1)  podatnicy rozliczający się z podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy uzyskali przychody opodatkowane według skali podatkowej i zobowiązani są do uiszczenia podatku w wysokości 12 lub odpowiednio – 32% (dotyczy to m.in. dochodów uzyskanych z tytułu pracy na etacie, emerytury lub renty, umów zlecenia, kontraktów menedżerskich oraz praw autorskich),

2)  podatnicy opodatkowani 19% podatkiem liniowym (dotyczy to m.in. dochodów uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej),

3)  podatnicy opodatkowani zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (który dotyczy niektórych przychodów uzyskiwanych m.in. z pozarolniczej działalności gospodarczej, najmu i dzierżawy oraz osób duchownych).

W dużym skrócie i uproszczeniu – 1,5% podatku mogą przekazywać osoby fizyczne uzyskujące dochody m.in. z umów o pracę czy umów zlecenia, osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze (które korzystają z opodatkowania 19% podatkiem liniowym) oraz emeryci i renciści. Nie przekażą go natomiast, niestety, osoby prawne (spółki, inne organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorstwa państwowe).


Na wsparcie dziecięcej odporności
Reklama

1,5% podatku – jak obliczyć?

1,5% podatku, które można przekazać na rzecz OPP, obliczane jest od kwoty podatku dochodowego, wynikającego z:

1)  zeznania podatkowego złożonego przed upływem terminu określonego na jego złożenie (w przypadku PIT-37 – do 30.04.2024 r.)

albo

2)  korekty tego zeznania, jeżeli została ona dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu na złożenie zeznania podatkowego (tj. w przypadku PIT-37 – do 30.05.2024 r.).

Kwotę tę zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w dół (czyli np. 168,99 zł, zostanie zaokrąglone do 168,90 zł).

Jeszcze do niedawna, tj. w ramach rozliczenia podatku za 2021 r., które miało miejsce w 2022 r. – na rzecz OPP można było przekazać maksymalnie 1% podatku. Kwota ta, począwszy od rozliczenia za rok 2023 r. – uległa jednak zwiększeniu do obecnych 1,5%.

Warto również wspomnieć o tym, że kwota stanowiąca 1,5% podatku, to maksymalna kwota, jaką na rzecz OPP może przekazać podatnik. Może być to zatem również kwota mniejsza – wedle decyzji podatnika. Nie można jednak podzielić powyższej kwoty i rozdysponować ją między kilka organizacji (każdego roku można wybrać tylko jedną OPP). Jeżeli podatnik zdecyduje się przekazać organizacji tylko część kwoty – pozostałe pieniądze nie trafią również z powrotem do jego portfela, a do budżetu państwa (razem z pozostałą kwotą należnego podatku dochodowego).

W jaki sposób zweryfikować czy fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego?

1,5% podatku może zostać przekazane wyłącznie na rzecz fundacji lub stowarzyszenia, posiadających status OPP, działających na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego. OPP prowadzą działalność na rzecz ogółu społeczeństwa lub określonej grupy podmiotów, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa. Należą do nich m.in. stowarzyszenia i fundacje zajmujące się pomocą osobom niepełnosprawnym i ciężko chorym oraz organizacje zajmujące się ochroną zwierząt.

Wykaz OPP, uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku, dostępny jest pod adresem: https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/.

Jak przekazać 1,5% podatku?

Wypełniając roczne zeznanie podatkowe w formie papierowej – w sekcji dotyczącej przekazania 1,5% podatku na rzecz OPP – należy po prostu wpisać jej numer KRS oraz kwotę którą chce się jej przekazać (nie większą niż 1,5% podatku, zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy, w dół). W deklaracji PIT-37 (składanej w przypadku uzyskiwania dochodów ze stosunku pracy) – jest to odpowiednio sekcja Lpoz. 147-150.

W przypadku elektronicznego rozliczania PIT (za pośrednictwem serwisu podatki.gov.pl), w celu przekazania 1,5% podatku na rzecz OPP, warto skorzystać z poniższej infografiki Ministerstwa Finansów:

Wskazana w deklaracji kwota zostanie przekazana przez naczelnika urzędu skarbowego na rzecz OPP pod warunkiem zapłaty przez podatnika pełnej kwoty podatku, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu na złożenie zeznania podatkowego (czyli do 30.06.2024 r.).

W przypadku zamiaru przekazania 1,5% podatku na rzecz OPP przez osobę uzyskującą dochody wyłącznie z tytułu emerytury lub renty – informacji na temat dokumentów, jakie należy złożyć warto zasięgnąć pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/przekaz-1-podatku-jako-emeryt-lub-rencista.

W jaki sposób przekazać 1,5% podatku na konkretne dziecko?

Należy wypełnić w deklaracji podatkowej pozycję dotyczącą „Celu szczególnego” (w przypadku PIT-37 jest to poz. 149), na jaki chcielibyśmy, aby wskazana przez nas OPP przeznaczyła przekazaną kwotę (wpisując np. „na leczenie Stanisława Kowalskiego”).

Dlaczego warto przekazać 1,5% podatku?

Ponieważ właściwie zerowym kosztem można komuś pomóc! Kiedy ta pomoc jest komuś rzeczywiście potrzebna – bardzo często liczy się każda złotówka. A że w Polsce rokrocznie z podatku dochodowego rozlicza się ok. 20 mln podatników – kwoty, które wspomagać będą działalność OPP mogą być naprawdę spore. 

W ubiegłym roku – do OPP, trafiła rekordowa suma 1,5 mld zł, przekazana przez 12,7 mln podatników. Przeciętna kwota 1,5% wynosiła 121 zł.1 Jeżeli wszyscy podatnicy rozliczający PIT, wypełniliby w swoich zeznaniach podatkowych rubrykę dotyczącą przekazania 1,5% na rzecz OPP (bo, w zasadzie, tylko tyle – i aż tyle – trzeba zrobić) – kwota ta, byłaby niemal dwukrotnie większa. Tak więc – do dzieła!


wektorowa grafika mała pozioma fala
Z ektoiną
do pielęgnacji

prosto z natury


1 https://www.gov.pl/web/finanse/rekordowe-15-miliarda-zlotych-dla-organizacji-pozytku-publicznego

2 https://www.podatki.gov.pl/pit/jak-przekazac-1-proc-na-opp/

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 2647)

Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 2540)

Ustawa z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 571)