wspiera pamięć i koncentrację u dzieci, usprawnia procesy uczenia się
unikalne proporcje kwasów tłuszczowych omega-3
nie zawiera cukru, barwników ani sztucznych aromatów
bogaty w kwasy tłuszczowe EPA, DHA i GLA, które mają kluczowe znaczenie dla mózgu, pamięci i koncentracji
Suplement diety
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
reklama

Znaczenie treningu społecznego w rozwoju dziecka

Opanowanie umiejętności społecznych jest niezbędne w życiu każdego człowieka. To one są podstawą do nawiązywania relacji, przyjaźni czy późniejszego budowania związków. Co więcej, kompetencje społeczne nie pozostają bez wpływu na rozwój możliwości poznawczych. Początkowo dziecko poznaje i uczy się wzorców zachowań od najbliższego otoczenia – rodziców i opiekunów, a dopiero potem od rówieśników i opiekunów. Nauka w początkowych latach życia odbywa się przede wszystkim przez obserwację i naśladownictwo, w których dziecko widzi reakcje emocjonalne rodziców, sposób ich komunikacji i zachowanie, starając się je naśladować. Z czasem zakres umiejętności poszerza się, przede wszystkim we wzajemnej komunikacji z rówieśnikami, rozwiązywaniu konfliktów i mierzeniu się z różnymi sytuacjami społecznymi. Trening Umiejętności Społecznych powstał z myślą o dzieciach, którym trudniej jest nawiązywać relacje, a w sferze rozwoju społecznego potrzebują wsparcia.

Trening umiejętności społecznych – kto może z niego korzystać?

Trening umiejętności społecznych jest skierowany przede wszystkim do dzieci z diagnozą całościowych zaburzeń rozwoju (autyzm, zespół Aspergera), bądź z podejrzeniem występowania zaburzeń rozwoju, a także do dzieci z trudnościami napotykanymi w sferze społecznej, między innymi z diagnozą nadpobudliwości psychoruchowej, przejawiających agresję, impulsywność, mających trudność z akceptacją zasad i norm, nieśmiałych, wycofanych czy doświadczających problemów adaptacyjnych do nowych sytuacji. Zajęcia będą również dużym wsparciem dla dzieci mających trudność w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów i relacji społecznych.


Dla przedszkolaków i uczniów
Reklama

Trening Umiejętności Społecznych – na czym polega?

Zajęcia mają na celu mają poprawić funkcjonowanie uczestnika w sytuacjach społecznych w drodze zmiany zachowań nieakceptowanych społecznie na akceptowane. Podczas spotkań specjalista TUS tak układa i przeprowadza zadania, aby:

  • trenować umiejętności społeczne i komunikacyjne,
  • modyfikować przejawiane zachowania na bardziej pożądane i aprobowane społecznie,
  • niwelować zachowania niepożądane,
  • pracować nad przestrzeganiem zasad,
  • uczyć sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, z niepowodzeniami i porażkami,
  • kształtować umiejętność rozpoznawania potrzeb i emocji oraz znaczenia gestów, a także wyrażania własnych odczuć,
  • rozwijać sferę komunikacyjną, poszerzać zasób słownictwa.

Kształtowanie i osiąganie nowych umiejętności odbywa się poprzez zabawy i ćwiczenia, dzięki czemu dzieci i młodzież chętnie biorą w nich udział. Terapeuci dużą uwagę przywiązują do tego, aby osiągana na zajęciach nauka prawidłowych zachowań społecznych, miała przełożenie na sytuacje pojawiające się w życiu codziennym. Dzieci uczą się tego, czego potrzebują do dobrego samopoczucia i funkcjonowania, między innymi prawidłowej komunikacji, kontrolowania emocji i współpracy. Ponadto, dzieci rozwijając i czując się pewniej w sferze społecznej, budują i wzmacniają wiarę we własne możliwości. Warto wspomnieć, że w wielu przypadkach zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych mają szerszą formułę, a ćwiczenia odbywają się w miejscach poza placówką (w kinie, kawiarni), podczas spotkań na świeżym powietrzu i w relacjach z różnymi osobami.

Podczas zajęć korzysta się różnych technik i metod pracy. Praca odbywa się zarówno w grupach, jak i w parach, w oparciu o „burze mózgów”, dyskusje i przelewanie myśli na papier, poprzez zabawy edukacyjne i tematyczne. Ważne miejsce zajmuje praca nad uważnością, na skupianiu się na chwili obecnej, na relaksacyjnym oddychaniu i samoregulacji.

TUS – co daje dzieciom?

Udział w zajęciach TUS przynosi wielu dzieciom ulgę. W bezpiecznych dla siebie i otoczenia warunkach ćwiczą i zmierzają się z tym, z czym w życiu codziennym mają tak dużą trudność, a co jest niejednokrotnie oceniane przez najbliższe otoczenie. Choć nam, dorosłym, może wydawać się, że kontakty z innymi są banalnie proste, dzieci zmierzają się z wieloma niepowodzeniami i problemami. Bardzo często dzieci nie mają świadomości i nie wiedzą dlaczego ich zachowanie wywołuje negatywny skutek, z jakiego powodu napotykają na nieprzychylne reakcje otoczenia, a w efekcie, czemu czują, że są nielubiane. Podczas zajęć tworzone są „szablony” różnych sytuacji społecznych z życia codziennego, a dziecko uczy się jak może w danych sytuacjach i okolicznościach reagować.

Jeśli rodzic ma wątpliwość, czy Trening Umiejętności Społecznych jest dobrym rozwiązaniem dla jego dziecka, warto porozmawiać ze specjalistą. Zanim dziecko zostanie zapisane na zajęcia, konsultacja jest wręcz niezbędna, aby prowadzący mógł ocenić rodzaj i natężenie trudności występujących u dziecka, a także określił czy TUS będzie dla niego odpowiednim rodzajem wsparcia.


suplement diety wspomagający funkcjonowanie układu nerwowego u dorosłych
pomaga w redukcji poczucia zmęczenia i znużenia
skraca czas potrzebny na zaśnięcie
Suplement diety
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
reklama