wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego u dzieci
starannie dobrane, naturalne składniki
zawiera certyfikowany MIÓD MANUKA MGO 263+
wyciąg z kwiatostanu lipy, witamina C i cynk uczestniczą w procesach łagodzących błony śluzowe gardła
Suplement diety
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
reklama

Wychowanie fizyczne w szkole – ile godzin w tygodniu? 

Podstawa programowa dla wychowania fizycznego w polskich szkołach uwzględnia różnice w liczbie godzin lekcyjnych w zależności od etapu edukacyjnego. 

  • Dla szkół podstawowych w klasach I-III oraz szkół ponadpodstawowych obowiązkowy wymiar zajęć WF wynosi 3 godziny lekcyjne w tygodniu. 
  • Natomiast dla uczniów klas IV-VIII – 4 godziny w tygodniu

To, ile godzin w semestrze czy roku szkolnym, zostanie przeznaczone na poszczególne dyscypliny sportowe i inne treści (np. edukację zdrowotną), zależy od nauczyciela. 

Przeczytaj także: Strój na wf dla dziecka – jaki wybrać?

Warto też wspomnieć, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, WF dla uczniów od IV klasy szkoły podstawowej może być prowadzony w formie zajęć klasowo-lekcyjnych oraz zajęć do wyboru przez uczniów. To oznacza, że dziecko będzie mogło samo wybrać, na jakie zajęcia fizyczne będzie chciało chodzić przez 1 lub 2 – w zależności od pomysłu nauczyciela – godziny lekcyjne w tygodniu – oczywiście wybierając z listy dostępnych i proponowanych przez nauczycieli zajęć (np. wycieczki rowerowe, pływanie, wycieczki piesze, jazda na rolkach itp.). Zajęcia do wyboru mogą być zajęciami sportowymi, sprawnościowo-zdrowotnymi, tanecznymi lub zajęciami aktywnej turystyki.

Jednak trzeba pamiętać, że szkoły nie mają obowiązku realizowania zajęć do wyboru. Zależy to przede wszystkim od warunków, dostępu do sprzętu oraz możliwości kadrowych. Niektóre placówki prowadzą zajęcia z wychowania fizycznego wyłącznie w formie klasowo-lekcyjnej. 


Na wsparcie dziecięcej odporności
Reklama

Zasady oceniania uczniów na zajęciach WF w szkole

Zgodnie z nową podstawą programową podejście do wychowania fizycznego w szkołach powinno być wieloaspektowe, czyli skupiać się nie tylko na rozwijaniu sprawności fizycznej uczniów, ale też:

  • przygotowaniu do zdrowego stylu życia, 
  • budowaniu nawyków związanych z aktywnością fizyczną na przyszłość, 
  • edukowaniu na temat aspektów związanych ze zdrowiem i higieną. 

W takim razie, w jaki sposób i za co oceniani są uczniowie na zajęciach WF-u w szkole? Wiele zależy od nauczyciela prowadzącego, jednak musi on brać pod uwagę podstawę programową i Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO), a także poinformować uczniów i rodziców na początku roku szkolnego o swoich zasadach. 

Priorytetowe wymagania we współczesnych szkołach są następujące.

  • Systematyczność w uczęszczaniu na zajęcia: nauczyciel zwraca uwagę na frekwencję ucznia na zajęciach z wychowania fizycznego. Przy ustalaniu oceny bierze pod uwagę to, jak często uczeń opuszczał zajęcia lub był do nich nieprzygotowany. 
  • Aktywność na zajęciach: nauczyciel zwraca uwagę na to, czy uczeń angażuje się w wykonywanie zadań i stara się wykonać je możliwie najlepiej przy swoich umiejętnościach i warunkach fizycznych. To oznacza, że ocena może zostać obniżona, jeśli uczeń nie przykłada się do ćwiczeń i wykonuje polecenia nauczyciela „od niechcenia”. 
  • Postawa ucznia: komponentem oceny jest też stosunek ucznia do nauczyciela i kolegów, a także jego postawa na zajęciach. Jeśli uczeń zachowuje się w sposób lekceważący, nie jest w stanie pracować w grupie, celowo nie przestrzega zasad nauczyciela (np. nie związuje włosów, przychodzi na zajęcia w brudnej koszulce itp.), jego ocena może zostać obniżona. 
  • Postępy w rozwijaniu sprawności fizycznej: WF w szkole ma m.in. wspomagać rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży. Dlatego nauczyciel podczas oceniania bierze pod uwagę postępy ucznia w kwestii rozwoju sprawności fizycznej, niezależnie od poziomu wyjściowego. To oznacza, że uczeń, który nie potrafi wykonać przewrotu w przód na początku roku, ma taką samą szansę na dobrą ocenę jak uczeń, który we wrześniu bez problemu wykonuje przewrót w przód. 
  • Postępy w opanowywaniu wiadomości: zgodnie z podstawą programową uczniowie na zajęciach wychowania fizycznego powinni przyswajać wiedzę na temat zdrowego stylu życia i higieny. Dlatego też postępy w opanowywaniu teorii z tych obszarów są kolejnym komponentem oceny. 

System oceniania na lekcjach WF w szkole jest skonstruowany tak, aby dawał każdemu uczniowi równe szanse na dobrą ocenę, niezależnie od jego predyspozycji i możliwości, z którymi się rodzi. W końcu nie każde dziecko musi być dobre w sporcie, a już na pewno nie we wszystkich dyscyplinach. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych: 

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej”.

Wf w szkole a zajęcia dodatkowe 

Zajęcia dodatkowe organizowane w szkole nie są obowiązkowe dla uczniów, dlatego nieuczestniczenie w nich nie powoduje obniżenia oceny końcowej. Warto też wspomnieć, że szkoły nie mają obowiązku organizowania dodatkowych zajęć. Niektórym placówkom po prostu brakuje środków finansowych czy też warunków, aby organizować takie zajęcia. 

Jeśli jednak Twoje dziecko ma możliwość, aby poza kilkoma godzinami WF-u chodzić dodatkowo na koszykówkę, basen czy taniec, warto rozważyć taką opcję. Dzieci potrzebują bardzo dużo ruchu, do tego zajęcia ukierunkowane pozwalają im doskonalić konkretne zdolności psychofizyczne, a także rozwijać pasje. 

Może zainteresować Cię również: Dziecko prosi o zwolnienie z wf-u? Poznaj powód i spróbuj zachęcić do ćwiczeń


Rekomendowane produkty, tak na wszelki wypadek
Reklama


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Rogacka A., Poradnik dla nauczycieli wychowania fizycznego w szkole ponadgimnazjalnej., Ośrodek rozwoju edukacji. 

Rogacka A., Wychowanie fizyczne w szkole. Informacja dla dyrektorów szkół i nauczycieli., Ośrodek rozwoju edukacji.