Jak rozmawiać z dziećmi o patriotyzmie?

Rodzice mają bardzo duży wpływ na kształtowanie się postaw u dzieci. Kiedy sami zbierają śmieci i wrzucają je do kosza, szanują siebie nawzajem i pokazują, jak można pomagać innym – dzieci przejmują od nich te zachowania, przyjmując jako naturalne. 

Warto mówić dzieciom o symbolach narodowych – godle, fladze, hymnie, opowiadać o tradycjach lokalnych i narodowych, jednak do ich wyobraźni bardziej przemawiają czyny niż słowa. Dlatego tak ważne, aby samemu zadać sobie pytanie – czym dla mnie jest patriotyzm i jak chce go wyrażać?

Współcześnie kształtowanie postawy patriotycznej u dzieci może się skupiać nie tylko na szacunku do przeszłości, walki o wolność Polski czy wywieszania w święta państwowe flagi. Może być nauką tolerancji dla inności, dbaniem o wspólną przestrzeń np. przystanki, parki, lasy czy poznawanie w trakcie wycieczek krajoznawczych różnych regionów Polski.

Pokazywanie piękna kraju, opowiadanie przy okazji różnych legend, faktów historycznych i ciekawostek może naturalnie zaszczepić w dziecku ciekawość historii, geografii oraz szacunek do państwa, w którym mieszka.

Rozmowy oraz zabawy związane z nauką patriotyzmu należy dostosować do wieku dziecka. Pomocne mogą się okazać książeczki na temat polskich legend, ważnych wydarzeń w życiu kraju, komiksy, rymowanki, wyklejanki. Przedszkolaka oraz starsze dziecko można zabrać na wycieczkę w różne ciekawe miejsca w Polsce i przy okazji zrobić lekcję historii na żywo np. na Wawelu, Zamku Królewskim w Warszawie czy Gnieźnie.

warszawa, plac zamkowy

Obecnie możemy korzystać z wielu bajek oraz powieści, które przekazują ważne fakty historyczne w sposób dostosowany do wieku dziecka i poziomu jego rozwoju. Po wspólnym obejrzeniu warto porozmawiać z dzieckiem, czego się dowiedziało, co go zaciekawiło w historii i co myśli o danych wydarzeniach czy Polsce. Taka rozmowa pomoże dziecku lepiej przyswoić informacje oraz rozwiać jego wątpliwości.

Po co uczyć dzieci patriotyzmu?

Wspieranie postawy patriotycznej to uczenie szacunku nie tylko do kraju, ale przede wszystkim do jego mieszkańców, do wspierania pozytywnych inicjatyw, oferowania wsparcia i pomocy, tym, którzy jej potrzebują. Takie postawy, powodują, że w przyszłości dziecko może bardziej angażować się w życie społeczności miasta czy wsi, chętniej zgłaszać inicjatywy poprawiające jakość życia mieszkańców, wspierać lokalnych przedsiębiorców, pielęgnować tradycje i cieszyć się z miejsca, w którym żyje.

Uznanie dla historii swojego kraju oraz pielęgnowanie symboli narodowych daje poczucie przynależności do jednej grupy, pozytywnie działa na poczucie wspólnoty i więzi z innymi osobami zamieszkującymi podobny teren.

Długoterminowo rozmowy o patriotyzmie z dziećmi mogą przynieść wiele pozytywnych skutków, w postaci większej tolerancji dla innych, poczucie dumy z kraju, w którym się wychowuje, większą gotowość i odwagę do zgłaszania inicjatyw lokalnych oraz szanowanie przestrzeni wspólnej (parków, lasów, osiedli, gór, jezior itp.), która dla wszystkich Polaków powinna być dużą wartością.

Jak wspierać patriotyzm u dzieci od najmłodszych lat?

Pokaż symbole narodowe

Z maluchem wyklej godło Polski lub flagę, odsłuchaj hymnu. Pokaż na rysunkach, jak zmieniały się symbole w różnych momentach historii. Możecie sięgnąć również po bajki i legendy, które opowiadają o początkach państwa polskiego.

Bierzcie udział imprezach sportowych, paradach związanych ze świętami państwowymi

Udział w ważnych wydarzeniach sportowych, gdzie można zobaczyć polską flagę, usłyszeć hymn oraz poczuć ducha współpracy na rzecz wygranej drużyny naszego kraju, bardzo wyraźnie pokazuje dziecku utożsamienie się z byciem Polakiem. Chodzenie na parady z okazji Święta Wojska Polskiego, uchwalenia Konstytucji 3 maja czy Święta Niepodległości 11 listopada pokazuje dziecku, że ludzie chcą świętować ważne wydarzenia z przeszłości swojego kraju.

Pokaż ważne miejsca w Polsce

Zabierz dziecko na wycieczkę lub spacer historyczny – wybierzcie się do Warszawy i Grobu Nieznanego Żołnierza czy na spacer wokół Cytadeli. Odwiedźcie razem Wawel, pola Grunwaldu czy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Porozmawiaj z dzieckiem o przeszłości, o walce o Polskę, momentach zwycięstwa i chwały oraz o bolesnych porażkach w walce o wolność Polski.

Zadbaj z dzieckiem o okolice

Patriotyzm to nie tylko rozmowy o historii, ale również dbanie o teraźniejszość. Pokaż dziecku, że sprzątanie parków, lasów czy sadzenie drzew to również przejawy patriotyzmu. Dbanie o przestrzeń oraz szacunek do przyrody to bardzo konkretne wyrazy miłości do swojego kraju.

Opowiedz o wyborach

Wyrazem patriotyzmu przez dorosłe osoby to również udział w wyborach, które są okazją do wyrażenia swojego zdania na temat rządów polityków. Kiedy wybierasz się do urny, aby zagłosować, zabierz swoje dziecko, opowiedz mu o systemie wyborczym oraz pokaż swoim przykładem, że warto korzystać ze swoich praw obywatelskich. Możesz zachęcić dziecko do głosowania w szkolnych wyborach do samorządu uczniowskiego i zgłaszania swoich pomysłów na różne szkolne inicjatywy. Takie wspieranie od najmłodszych lat postawy obywatelskiej kształtuje w dziecku naturalne zrozumienie, że wybory są okazją do wpływu na zmiany w naszym życiu.

 Może zainteresować Cię również: Smaczny i zdrowy obiad dla dziecka. Porady dietetyka + przepis


Dla przedszkolaków i uczniów
Reklama