Solik
SOLIK - SPRAY DO NOSA Z EKTOINĄ
roztwór izotoniczny z ektoiną
od 1. miesiąca życia
nawilża suchą i podrażnioną śluzówkę nosa
chroni przed wysychaniem, wspiera regenerację wrażliwej śluzówki nosa

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO: Solik. ZASTOSOWANIE: Profilaktyka i wspomaganie leczenia objawów zespołu suchego nosa. PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: Solinea sp. z o.o. PRODUCENT: bitop AG
reklama

Na czym polega bierne palenie?

Palenie bierne polega na wdychaniu dymu, który powstaje w procesie spalania związków znajdujących się w papierosie. Wyróżnia się strumień główny dymu, czyli chmurę wydychaną przez palacza oraz strumień boczny, który utlenia się bezpośrednio z końcówki żarzącego się papierosa. Ze względu na większe stężenie substancji szkodliwych za groźniejszy dla zdrowia uważa się strumień boczny.

Poprzez wdychanie dymu tytoniowego bierny palacz dostarcza do organizmu ponad 5 tysięcy różnych związków chemicznych, z których wiele to substancje szkodliwe o działaniu kancerogennym (m.in. smoła, węglowodory aromatyczne, benzo-a-piren, arsen, polon) oraz drażniącym i toksycznym (w tym cyjanowodór, amoniak i formaldehyd).

Niestety, biernego palenia nikt z nas nie jest w stanie uniknąć całkowicie, ale można w znacznym stopniu ograniczyć jego skutki dla domowników, np. poprzez palenie papierosów wyłącznie na otwartej przestrzeni, nigdy w zamkniętych pomieszczeniach.

Przeczytaj także: Co najczęściej uczula dzieci?

W jaki sposób bierne palenie oddziałuje na młody organizm?

Bierne palenie szczególnie dotkliwie oddziałuje na rozwijające się organizmy. Jakie ryzyko należy brać pod uwagę, narażając dziecko na dym papierosowy?

Problemy z drogami oddechowymi

Wdychanie strumienia dymu silnie podrażnia nabłonek rzęskowy wyściełający układ oddechowy. Powoduje to nawracający kaszel, częste zapalenie dróg oddechowych oraz zapalenia płuc i anginę. Długotrwały kontakt z dymem papierosowym zwiększa ryzyko rozwoju choroby obturacyjnej, a nawet astmy oskrzelowej.

Zwiększone ryzyko chorób serca

Okazuje się, że palenie papierosów zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia chorób serca poprzez osłabienie naturalnych genetycznych mechanizmów obronnych. Osoby palące (również biernie) mają ponad dwukrotnie podwyższony poziom enzymu ADAMTS7. Im mniejsze jest jego stężenie, w tym większym stopniu udaje się ograniczyć gromadzenie się blaszek miażdżycowych. Wysoki poziom ADAMTS7 idzie w parze ze wzrostem ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej, a także zawału serca [1].

Ryzyko nowotworu

W dymie papierosowym znajduje się wiele związków, które mogą prowadzić do mutacji materiału genetycznego i wykształcenia się nowotworu. Najczęstsze (choć nie jedyne) nowotwory u palaczy występują w obrębie płuc, jamy ustnej, krtani, przełyku i gardła [2].

Problemy w nauce

Zbadano również, że dzieci, które pochodzą z rodzin, gdzie domownicy nałogowo palą papierosy, częściej cierpią na problemy z koncentracją i mają gorsze wyniki w nauce niż osoby pochodzące z rodzin niepalących. Co więcej, dzieci będące biernymi palaczami łatwiej wytrącają się z równowagi, są bardziej wybuchowe i agresywne. Częściej niż niepalący rówieśnicy same również popadają w nałóg i nie zawsze będzie to uzależnienie od papierosów [3].

Bierne palenie e-papierosa a zdrowie

Choć może się wydawać, że zamiana klasycznego papierosa na jego elektroniczną wersję to sposób na ucieczkę od negatywnych skutków biernego palenia, badania naukowe temu przeczą [4].

To prawda, że w dymie z e-papierosów znajduje się znacznie mniej substancji kancerogennych. W przeprowadzonych testach wykryto w nich jednak dużo większe ilości chromu, niklu, ołowiu i cynku. Metale ciężkie również są uznawane za szkodliwe.

Czy da się uchronić młodzież przed skutkami biernego palenia?

Kształtowanie postawy młodych ludzi wobec nałogów, w tym palenia papierosów, to efekt współdziałania ze sobą rodziców, placówek edukacyjnych, ale także pracowników ochrony zdrowia. Aby dzieci unikały palenia, powinny mieć dostęp do wiarygodnej wiedzy podanej w przystępnej dla nich formie (np. broszury, ulotki, plakaty, spotkania mentoringowe). Wszystko to sprawia, że coraz więcej nastolatków wybiera zdrowy tryb życia nie z poczucia obowiązku, ale jako świadomą decyzję.

Może zainteresować Cię również: Dieta przy rzucaniu palenia, zrywając z nałogiem wcale nie trzeba podjadać

Denicit

To lek bez recepty wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Celem stosowania leku DENICIT jest trwałe zaprzestanie używania produktów zawierających nikotynę. Zawiera cytyzynę, która zwiększa ok. 3-krotnie szansę na rzucenie palenia¹.

¹Hajek P et al.: Efficay of cytisine in helping smokers quit;systematic review and meta-analysis. Thorax, 2013

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO: Denicit, 1,5 mg, tabletki powlekane. SUBSTANCJA CZYNNA: Jedna tabletka powlekana zawiera 1,5 mg cytyzyny (Cytisinum). POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Tabletka powlekana. Okrągła, obustronnie wypukła, brązowa tabletka powlekana o średnicy 6,1 mm. WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Produkt leczniczy Denicit jest wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Celem stosowania produktu leczniczego Denicit jest trwałe zaprzestanie używania produktów zawierających nikotynę.1 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: Solinea Sp. z o.o. Sp. K.; Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn; Tel. 81 463 48 82; Faks 81 463 48 86; e-mail info@solinea.pl. 1Zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego Denicit, 1,5 mg, tabletki powlekane.
reklama

Bibliografia:

1.        Khoramdad M, Vahedian-Azimi A, Karimi L, Rahimi-Bashar F, Amini H, Sahebkar A. Association between passive smoking and cardiovascular disease: A systematic review and meta-analysis. IUBMB Life. 2020;72(4):677-686. doi:10.1002/iub.2207;

2.        Oh AY, Kacker A. Do electronic cigarettes impart a lower potential disease burden than conventional tobacco cigarettes? Review on E-cigarette vapor versus tobacco smoke. Laryngoscope. 2014;124(12):2702-2706. doi:10.1002/lary.24750;

3.        Colyer-Patel K, Kuhns L, Weidema A, Lesscher H, Cousijn J. Age-dependent effects of tobacco smoke and nicotine on cognition and the brain: A systematic review of the human and animal literature comparing adolescents and adults. Neurosci Biobehav Rev. 2023;146:105038. doi:10.1016/j.neubiorev.2023.105038

4.        Saffari A, Daher N, Ruprecht A, et al. Particulate metals and organic compounds from electronic and tobacco-containing cigarettes: comparison of emission rates and secondhand exposure. Environ Sci Process Impacts. 2014;16(10):2259-2267. doi:10.1039/c4em00415a