wspiera pamięć i koncentrację u dzieci, usprawnia procesy uczenia się
unikalne proporcje kwasów tłuszczowych omega-3
nie zawiera cukru, barwników ani sztucznych aromatów
bogaty w kwasy tłuszczowe EPA, DHA i GLA, które mają kluczowe znaczenie dla mózgu, pamięci i koncentracji
Suplement diety
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
reklama

6-latek w szkole – plusy

Argumentem decydującym w rozważeniu wcześniejszego posłania dziecka do szkoły jest zwykle rozwinięta sfera edukacyjna. Wielu sześciolatków potrafi już całkiem nieźle czytać, liczyć, a nawet podejmuje próby pisania. Widząc taki postęp, rodzice zaczynają zastanawiać się nad tym, czy przerabianie materiału przewidzianego w „zerówkach” nie będzie dla ich dzieci mało interesujące. Zdarza się nawet, że same dzieci zgłaszają odczuwanie „nudy” na zajęciach przedszkolnych.

Wcześniejsze rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej może wtedy jeszcze bardziej przyspieszyć tempo zdobywania wiedzy. Zamiast szlaczków – rzetelna nauka pisania, liczenie wkroczy w fazę rozwiązywania zadań, a w nauce czytania pojawią się kolejne czytanki. 

Jeśli dziecko jest zaciekawione nauką, książkami, zadaniami, wcześniejsze pójście do szkoły z pewnością to zainteresowanie zaspokoi. Dziecko będzie miało okazję pracować w niezwykle kolorowych ćwiczeniach, w oparciu o różnorodne zadania. To doda mu skrzydeł i wyposaży w nowe umiejętności.


Dla przedszkolaków i uczniów
Reklama

Wcześniejsze pójście do szkoły wiąże się również z szybszym rozwojem samodzielności. Dziecko musi nie tylko nauczyć się, gdzie są sale, biblioteka czy stołówka, ale również które książki spakować na następny dzień czy co przynieść na zajęcia plastyczne. Co prawda, rodzice w młodszych klasach są najczęściej na bieżąco o wszystkim informowani, a na stołówkę czy do biblioteki dzieci idą z nauczycielem, jednak tryb codziennego pobytu w szkole wymusza na dziecku kształtowanie odpowiedzialności.

Podsumowując, lista argumentów za wcześniejszym rozpoczęciem nauki w klasie pierwszej jest całkiem długa.

 • Zaspokojenie ciekawości poznawczej, pogłębianie wiedzy książkowej.
 • Zdobywanie nowych umiejętności szkolnych (czytanie, pisanie, liczenie).
 • Większa samodzielność.
 • Szybsza nauka pracy zespołowej.
 • Wypracowywanie obowiązkowości, sumienności i wypełniania obowiązków szkolnych.

Pokolenie obecnych 6-latków jest inne niż kilkanaście czy nawet jeszcze kilka lat temu. Dziecko w tym wieku niejednokrotnie zadziwia wiedzą i umiejętnościami, szczególnie w zakresie obsługi urządzeń elektronicznych. Wiedza jest dosłownie „na wyciągnięcie ręki”, a rodzice od małego dbają, aby ich dziecko rozwijało się, uczestnicząc w różnych zajęciach. Dla takich dzieci wcześniej rozpoczęta edukacja jest naturalną koleją rzeczy. Trzeba jednak pamiętać o drugiej stronie medalu i o wadach takiego rozwiązania.

6-latek w szkole – minusy

To, co kładzie się cieniem na wcześniej rozpoczętej edukacji szkolnej, dotyczy przede wszystkim bardzo odczuwalnego dla dzieci skrócenia czasu przeznaczonego na zabawę. 

Już w pierwszej klasie mały uczeń pracuje w systemie lekcyjnym, z krótkimi przerwami pomiędzy zajęciami. Co więcej, w wielu salach lekcyjnych nie ma miejsca z dywanem do swobodnej zabawy. Dziecko musi za to nosić ciężki tornister, a do tego worek na kapcie. Wielu 6-latków jeszcze nieprawidłowo trzyma ołówek, a dorównywanie tempem pracy 7-latkom często wiąże się z koniecznością podejmowania dodatkowej pracy w domu.

Jeśli rodzice podejmują decyzję o wcześniejszym posłaniu dziecka do szkoły, kierują się przede wszystkim sferą poznawczą, nierzadko pomijając niezmiernie ważną sferę społeczną i emocjonalną. 

Zdarza się, że dziecko znacznie przewyższające rówieśników poziomem funkcjonowania intelektualnego, jest niegotowe emocjonalnie do działania w grupie, wzrastających wymagań w obszarze samodzielności, nawiązywania i rozwijania kontaktów społecznych, czekania na swoją kolej czy mierzenia się z konfliktami rówieśniczymi. 

Jeśli dziecko jest płaczliwe, lękliwe, słabo radzi sobie z różnymi sytuacjami społecznymi, na pewno warto skupić się na rozwijaniu nie tyle sfery intelektualnej, co emocjonalnej.

Wad posyłania 6-latka do pierwszej klasy jest więc także całkiem sporo.

 • Rozwój dojrzałości społecznej nie nadążający za rozwojem intelektualnym.
 • Niewystarczający czas na zabawę.
 • Przeciążenie nauką, plecakiem.
 • Szybka męczliwość ręki.
 • Brak świetlic dla 6-latków, często brak oddzielenia od starszych uczniów.
 • Duża liczebność klas, brak osobnych klas dla 6-latków.
 • Mało czasu spędzanego na świeżym powietrzu, na placu zabaw.

To, że 6-latek jest niedojrzały emocjonalnie czy nieprawidłowo trzyma ołówek, jest naturalnym etapem rozwoju, wymagającym wyćwiczenia. Zwykle wstrzymanie się przed posłaniem do pierwszej klasy przyczynia się wtedy do rozwoju tych sfer.

6-latek w szkole – opinia pedagoga

Jeśli rodzic rozważa posłanie 6-latka do pierwszej klasy, warto, aby przeanalizował temat wielowątkowo, nie tylko pod względem edukacyjnym.

 • Czy dziecko równie dobrze ma rozwiniętą sferę społeczną i emocjonalną? Czy poradzi sobie w obliczu nowych wyzwań, kontaktów z rówieśnikami, konieczności coraz większej samodzielności, czy też potrzebuje wzmocnienia dojrzałości w tym obszarze?
 • Czy szkoła zapewnia szczególne udogodnienia dla 6-latków (osobna świetlica, miejsce w  sali na zabawę,  oddalenie klasy od klas starszych uczniów, możliwość zjedzenia obiadu w dogodnych warunkach).
 • Czy wcześniej rozpoczęta edukacja jest odpowiedzią na potrzeby i możliwości dziecka, czy wypływa z aspiracji rodzica?

Ważne, aby nie podejmować decyzji pochopnie, mając nadzieję, że „jakoś to będzie” lub stawiać przed dzieckiem nierealne wymagania, oczekując, że szybsza nauka w klasie pierwszej będzie potwierdzeniem jego geniuszu. W przypadku wątpliwości dobrze jest skonsultować się ze specjalistami poradni psychologiczno-pedagogicznej. Bardzo często bowiem trudności edukacyjne ujawniają się u tych dzieci dopiero w okolicach czwartej klasy. 


wektorowa grafika mała pozioma fala
Z ektoiną
do pielęgnacji

prosto z natury