krem wspomagający naturalny proces gojenia, łagodzący suchą i podrażnioną skórę
formuła oparta na emolientach i składnikach aktywnych, w tym srebrze mikronizowanym i ceramidach NP
skuteczna pomoc dla skóry zmienionej zapalnie, atopowej, podrażnionej i suchej, dotkniętej poparzeniem słonecznym

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO: Epireg. ZASTOSOWANIE: Wspomagająco w leczeniu oraz łagodzeniu objawów związanych z podrażnioną, suchą i wrażliwą skórą. PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: Solinea Sp. z o.o. PRODUCENT: Solinea Sp. z o.o.
reklama

Czym jest gotowość szkolna?

Gotowość szkolna, nazywana także dojrzałością do rozpoczęcia nauki szkolnej, jest ogółem umiejętności, których posiadanie stwarza warunki do poradzenia sobie w roli ucznia. Dziecko gotowe do podjęcia nauki powinno być odpowiednio dojrzałe pod względem fizycznym, umysłowym i emocjonalno-społecznym. 

Gotowość szkolna – sfera fizyczna

O gotowości szkolnej świadczą cechy fizyczne dziecka, w tym:

 • prawidłowe funkcjonowanie wzroku, słuchu, układu artykulacyjnego,
 • prawidłowy rozwój motoryki dużej i małej,
 • ogólnie rozwinięta sprawność ruchowa i manualna oraz koordynacja wzrokowo-ruchowa – dziecko potrafi biegać, skakać, rzucać i chwytać piłkę, stać na jednej nodze, a także posługiwać się nożyczkami czy samodzielnie ubierać się.

Dobrze rozwinięta sfera fizyczna pozwoli małemu uczniowi na poradzenie sobie z noszeniem plecaka, siedzeniem w ławce przez całą lekcję czy sprawne posługiwanie się przyborami piśmienniczymi. Dziecko gotowe do podjęcia nauki sprawnie porusza się, utrzymuje równowagę, ma prawidłową postawę ciała i odpowiednie napięcie mięśniowe.

Gotowość szkolna – sfera umysłowa

W ocenie gotowości szkolnej brana jest również pod uwagę strefa umysłowa, czyli:

 • zainteresowanie opanowywaniem podstawowych umiejętności szkolnych, czyli czytania, pisania i liczenia,
 • umiejętność skupiania się na tych czynnościach,
 • dobrze rozwinięta mowa, pamięć, percepcja wzrokowa i słuchowa,
 • rozumienie poleceń,
 • zdolność doprowadzania pracy do końca.

Gotowość szkolna – emocjonalno-społeczna

Jeszcze jednym czynnikiem oceny gotowości szkolnej dziecka jest strefa emocjonalno-społeczna, obejmująca m.in.:

 • umiejętność funkcjonowania i współpracy w grupie,
 • przestrzeganie ustalonych zasad i reguł,
 • nawiązywanie kontaktu z innymi,
 • rozumienie sytuacji społecznych, wskazywanie co jest dobre, a co złe.

Sfera emocjonalno-społeczna jest równie ważna co dwie poprzednie, a niestety dość często pomijana w rozumieniu dojrzałości szkolnej. Dziecko, które umie czytać czy świetnie liczy, ale gwałtownie wpada w złość, nie kontroluje emocji adekwatnie do wieku, bądź jest nadmiernie wycofane i lękliwe, nie osiągnęło jeszcze pełnej gotowości do podjęcia nauki szkolnej. Oczywiście, rozwój dziecka jest dynamiczny, a zmiany mogą nastąpić szybko, jednak trzeba pamiętać, że na dojrzałość dziecka do podjęcia nauki w szkole składają się trzy wymienione sfery. Odpowiedni poziom rozwoju emocjonalnego pozwoli uczniowi panować nad emocjami, wytrwać w działaniach i przestrzegać zasad.

Przeczytaj także: Rekrutacja do szkół podstawowych 2023

Do kiedy robi się diagnozę gotowości szkolnej?

Gotowość szkolną określa obserwacja nauczyciela zerówki oraz zadania wykonane w zakresie tzw. diagnozy gotowości szkolnej. Diagnoza wskazuje obszary umiejętności, które powinny zostać opanowane na zakończenie edukacji przedszkolnej, między innymi zdolność przedstawienia siebie, podziału zdania na wyrazy, a także sylabizowanie słów, znajomość pór roku, wskazywanie strony lewej i prawej, rysowanie postaci ludzkiej, dobieranie w pary obrazków według określonej zasady, itd. Wyniki diagnozy należy przygotować do końca kwietnia i zapoznać z nimi rodziców dziecka. W przypadku wątpliwości można zgłosić dziecko do poradni psychologiczno-pedagogicznej, która dysponuje właściwym testem dojrzałości szkolnej. W przypadku stwierdzenia braku gotowości poradnia wydaje stosowaną opinię. Ostateczną decyzję o rozpoczęciu nauki w klasie pierwszej podejmują jednak rodzice.

Brak gotowości szkolnej

Na rozwój dojrzałości dziecka do rozpoczęcia nauki szkolnej wpływa wiele czynników. Czynniki indywidualne czy związane z dzieckiem, dotyczą właściwości dziedzicznych lub wrodzonych oraz potrzeb dziecka, jego dążeń i skłonności. Czynniki środowiskowe są uzależnione warunkami:

 • materialnymi (sytuacja mieszkaniowa, poziom dochodów, zaspokajanie potrzeb dziecka), 
 • kulturalnymi (zasady wychowania, poziom wykształcenia rodziców),
 • społeczno-psychologicznymi (osobowość rodziców, struktura rodziny, atmosfera w domu). 

Nie jest więc regułą, że dziecko kończące edukację przedszkolną w tzw. „zerówce”, jest gotowe do podjęcia nauki szkolnej. Jeśli z obserwacji wychowawcy i diagnozy gotowości szkolnej wynika, że dziecko nie osiągnęło jeszcze dojrzałości, sugeruje się zgłoszenie do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Poradnia ta, w oparciu o obserwacje i testy, może wydać opinię o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego. Opinia taka umożliwia dziecku ponowną edukację w oddziale przedszkolnym, pozwalając tym samym na wykształcenie się większej gotowości.

Pomoc rodziców w rozwoju gotowości szkolnej

Rozwój gotowości szkolnej nie przebiega tylko w warunkach zerówki czy przedszkola. Nad odpowiednim przygotowaniem do roli ucznia czuwa wychowawczyni, jednak równie ważną funkcję pełnią rodzice i najbliższe otoczenie dziecka. Stymulacja rozwoju przynosi zauważalne efekty i warto dołożyć starań, aby rzeczywiście wesprzeć przyszłego pierwszoklasistę przed rozpoczęciem nauki. 

Dobrze jest skorzystać z zaleceń i wskazówek wychowawcy zerówki czy poradni, ćwicząc konkretną sferę czy umiejętność. Jednak, nade wszystko, najcenniejszy jest czas, który aktywnie spędzamy z dziećmi, rozmowy z nimi, słuchanie, doświadczanie. Dziecko potrzebuje wzmacniania własnej wartości i zaufania do posiadanych możliwości. Cenne jest stawianie na samodzielność i swobodę w działaniu, rozróżnianie tego, co dobre i co złe i przedstawianie edukacji szkolnej jako ciekawej przygody.

Może zainteresować Cię również: Zdrowe dziecko w klasie integracyjnej – zalety i wady


Dla przedszkolaków i uczniów
Reklama