krem z ektoiną dla dzieci od pierwszych dni życia
nie zawiera sterydów, substancji zapachowych, barwników, środków konserwujących, olejów mineralnych, emulgatorów
tworzy na skórze barierę stabilizującą i ochronną

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO: Ectokrem. ZASTOSOWANIE: Objawowe leczenie oraz łagodzenie zaczerwienienia i świądu występującego w przebiegu różnego typu dermatoz zapalnych, tj. atopowe zapalenie skóry (AZS), kontaktowe zapalenie skóry, popromienne zapalenie skóry. PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: Solinea sp. z o.o. PRODUCENT: bitop AG
reklama

U źródeł pedagogiki zabawy

Pedagogika zabawy czerpie inspiracje z psychologii humanistycznej i z pedagogiki Gestalt. Przyświeca im idea wiary w człowieka i jego możliwości. Dlatego tak ważna w zakresie zabawy jest współpraca nauczyciela i ucznia, wychowawcy i wychowanka. Nauczyciel pełni rolę przewodnika, ale żeby móc prowadzić proces zabawy, musi być osobą wewnętrznie zintegrowaną, akceptującą samą siebie oraz innych ludzi. Pedagogika zabawy ma wyposażyć osoby pracujące z grupami w różnym wieku w efektywne metody. Tylko dobrze dopasowane metody oddziałują bowiem efektywnie na człowieka, wzmacniają jego poczucie bezpieczeństwa i akceptacji, wspierając jego aktywność.

Przeczytaj także: 6 pytań do dietetyka – wspólne gotowanie z dzieckiem

Zasady pedagogiki zabawy

Aby zabawy przyniosły oczekiwany rezultat, metodyka pracy z ich wykorzystywaniem uwzględnia zasady, które kształtują relacje w grupie, budują zaufanie i uczą pracy na emocjach.

 • Zasada dobrowolności – dziecko jest jedynie zachęcane i zapraszane do udziału, nie przymuszane, praca odbywa się bez obwarowania nakazami.
 • Zasada wielopoziomowości komunikacji – komunikowanie się zarówno werbalne, jak i pozawerbalne, porozumiewanie na poziomie rzeczowym, ale też emocjonalnym.
 • Zasada unikania rywalizacji (zasada współpracy) – bez typowania zwycięzcy i przegranego, w oparciu o współpracę i współdziałanie.
 • Zasada różnorodności środków wyrazu – poprzez oddziaływanie wielozmysłowe, z zastosowaniem ruchu, tańca, pantomimy, malowania, itd.
 • Zasada uznawania przeżyć jako wartości – z poszanowaniem prawa każdego do doświadczania przeróżnych emocji.
 • Zasada „tu i teraz” – poprzez uwzględnienie w aktywnościach aktualnej kondycji człowieka i dostosowywanie do niej metod i tempa.

W oparciu o te zasady stosuje się różne szczegółowe metody pracy, a ich wielkość ma zwiększyć wzajemne zaangażowanie, zniwelować lęki i napięcia oraz wyzwolić twórczą aktywność.

Metody w pracy z zabawą

Metody w pedagogice zabawy są skoncentrowane wokół danego rodzaju działania i mogą być łączone. 

 • Metody ułatwiające wejście w grupę – stwarzające możliwość poznania otoczenia oraz imion osób uczestniczących.
 • Metody rozluźniające – mające na celu odprężenie, zniwelowanie napięcia, opierające się w znacznej mierze o taniec i ruch.
 • Metody ułatwiające wprowadzenie określonego tematu oraz poznanie odczuć innych osób – poprzez zaznajomienie się z potrzebami, odczuciami i doświadczeniami uczestników.
 • Gry dydaktyczne – bazujące na twórczym myśleniu, podające problem, wymagające poszukiwania rozwiązań.
 • Wymiany myśli, gry dyskusyjne – poprzez poszukiwanie odpowiedzi na zapytanie.
 • Metody ułatwiające przekaz informacji zwrotnej – pomagające prowadzącemu we właściwej ocenie sytuacji, w realizacji oczekiwań i potrzeb uczestników.
 • Drama – w oparciu o podział na role i gry, mające na celu zrozumienie motywów innych ludzi, którymi się kierują.
 • Metody integrujące duże grupy – dążące do realizacji tematu poprzez aktywną, wspólną zabawę.

W zależności od celu pracy, poprzez działanie z grupą z wykorzystaniem zabaw, efektem ma być m.in. pełna integracja grupy bez rywalizacji pomiędzy jej uczestnikami.

Ponadto, pedagogika zabawy zakłada, że osoby w nią zaangażowane mogą swobodnie się wypowiadać, będąc przy tym twórczymi i aktywnymi oraz mogąc akceptować innych.

Aby zabawy w pedagogice zabawy spełniły swoje funkcje, muszą być celowe i zaplanowane, ukierunkowane nie na potrzeby prowadzącego, a uczestników. Bardzo ważne jest zadbanie nie tylko o ich przebieg, ale również o otoczenie – atmosferę akceptacji, bezpieczeństwa i współdziałania. Co ważne, dopuszcza się możliwość wprowadzania zmian, co pozwoli na maksymalne dopasowanie do potrzeb grupy.

Pedagogika zabawy w domu

Czy założenia pedagogiki zabawy można przełożyć na działania w warunkach domowych? Jak najbardziej! Tak naprawdę wielu rodziców intuicyjnie wprowadza elementy tej metody w codziennych aktywnościach z dziećmi. Możliwości ukierunkowanej zabawy jest dużo, a każda z nich jest nie tylko atrakcyjna, ale również angażująca i efektywna.

zabawa w chowanego
 • Domowe wyzwania – w formułę wyzwania warto wpleść dosłownie każdą czynność czy zadanie w domu, na przykład posprzątanie pokoju czy wspólne przygotowanie posiłku.
 • Gra w skojarzenia – do danego słowa wymyślamy z dzieckiem jak najwięcej skojarzeń.
 • Podróż w siebie – zabawa dotykająca własnych odczuć i doświadczeń, wartości, marzeń i lęków.
 • Teatr improwizowany – świetna atrakcja dla całej rodziny, w której uczestnicy do losowo wybranych słów, bądź sytuacji, odgrywają role.
 • Zgaduj-zgadula – kolejna propozycja dla rodziny, w której uczestnik losuje hasła, a pozostali mają za zadanie je odgadnąć.
 • Wymiana komplementów – uczestnicy mówią sobie nawzajem miłe rzeczy, wzmacniając poczucie własnej wartości.

Co pedagogika zabawy daje dziecku?

Zabawa uwzględniająca założenia i metody pedagogiki zabawy stwarza dziecku przestrzeń do działania w atmosferze twórczej i radosnej, wyzwalającej dobre samopoczucie. Dziecko nie tylko zapełnia swój wolny czas, ale również ma możliwość podejmowania różnorodnej aktywności, przezwyciężania trudności i kształtowania nowych umiejętności.

Może zainteresować Cię również: Czego dzieci (naprawdę) potrzebują do szczęścia?


Dla przedszkolaków i uczniów
Reklama