Prenasol
PRENASOL - DLA KOBIET W CIĄŻY I KARMIĄCYCH PIERSIĄ:
DHA z alg, dwie formy kwasu foliowego
starannie dobrane składniki wspierają prawidłowy rozwój dziecka i dbają o zdrowie mamy
bezpieczne i innowacyjne składniki wysokiej jakości
Suplement diety
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
reklama

Co to jest zamartwica?

Zamartwica to stan, który diagnozuje się u noworodka, gdy (wg różnych źródeł):

 • punktacja Apgar wynosi mniej niż 5 punktów w 10. minucie po urodzeniu,
 • konieczne jest wykonanie resuscytacji po porodzie,
 • występuje kwasica metaboliczna u płodu,
 • występuje hiperkapnia, czyli zbyt wysokie stężenie dwutlenku węgla w krwi dziecka.

Dziecko urodzone w takim stanie przeszło epizod niedotlenienia wewnątrzmacicznego lub okołoporodowego. Czasem choroby matki predysponują do występowania zamartwicy u dziecka, a czasem przyczyna występuje nagle, jak np. przedwczesne oddzielenie się łożyska czy pęknięcie macicy. To trudna sytuacja kliniczna, a od szybkich interwencji medycznych zależy zdrowie i życie dziecka.

Jak zdiagnozować niedotlenienie u płodu w trakcie porodu?

badanie KTG

Zapobieganie zamartwicy polega na natychmiastowym wdrożeniu odpowiednich działań, w momencie wystąpienia powikłań sugerujących, że dziecko przechodzi epizod niedotlenienia.

Za jedną z najważniejszych oznak dobrostanu płodu uznaje się prawidłowy zapis KTG, czyli zapis pracy serca płodu. Jeśli na KTG występują zmiany, jak np. późne deceleracje, może to świadczyć o tym, że stan dziecka ulega pogorszeniu i wymagany jest wzmożony nadzór w trakcie porodu lub natychmiastowe rozwiązanie ciąży poprzez cięcie cesarskie.

Odpłynięcie zielonych wód płodowych, oznaczające, że dziecko oddało smółkę (czyli pierwszy stolec) w czasie ciąży, to kolejny znak, że maluch przeszedł epizod niedotlenienia wewnątrzmacicznego.

Czy można przewidzieć zamartwicę przed porodem?

Niektóre choroby matki stanowią sygnał alarmowy dla lekarza, że już przed porodem mogą wystąpić komplikacje w postaci niedotlenienia płodu. W grupie ryzyka są kobiety chorujące na cukrzycę, nadciśnienie, stan przedrzucawkowy, ale również pacjentki otyłe, po leczeniu niepłodności, czy z cięciem cesarskim w wywiadzie. 

Czynniki ryzyka asfiksji występujące ze strony dziecka to np. 

 • wewnątrzmaciczne zatrzymanie wzrostu płodu (IUGR), 
 • wady układu moczowego, 
 • duży płód, 
 • ciąża bliźniacza 
 • czy poród przedwczesny.

W czasie ciąży kobieta ma wykonywane badania USG. W ich trakcie lekarz ocenia przepływy naczyniowe, ilość płynu owodniowego, napięcie mięśniowe, obecność ruchów oddechowych i ruchów ciała dziecka oraz pracę serca – to wszystko daje obraz, w jakim stanie jest płód. Wszelkie odchylenia od normy są podstawą do wzmożonego nadzoru matki i dziecka.


Silaurum
SILAURUM - SILIKONOWE PLASTRY NA BLIZNY PO CC
silikonowe plastry na blizny po cesarskim cięciu
rozjaśniają i wygładzają bliznę po cesarskim cięciu, zmniejszając jej widoczność
skuteczne zarówno przy świeżych, jak i już istniejących bliznach
komfortowe, dyskretne i łatwe w użyciu

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO: Silaurum plastry. ZASTOSOWANIE: Wspomaganie leczenia blizn różnego pochodzenia: pooperacyjnych, pooparzeniowych, pourazowych itp., wygładzanie i rozjaśnianie blizn nowo powstałych oraz już istniejących, zmniejszanie widoczności blizn, wspomaganie prawidłowego bliznowacenia zmian skórnych. PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: Solinea sp. z o.o. PRODUCENT: Solinea sp. z o.o.
reklama

Zamartwica a niedotlenienie

Istnieje różnica pomiędzy niedotlenieniem a zamartwicą, chociaż te dwa pojęcia ściśle się ze sobą wiążą. Rodzice mogą zadawać sobie pytanie, czy każde dziecko, które przeszło niedotlenienie rodzi się w zamartwicy? Okazuje się, że nie.

Dziecko w okresie prenatalnym potrafi poradzić sobie z brakiem wystarczającej ilości tlenu przez krótki czas, gdyż taka sytuacja występuje np. w momencie porodowych skurczów macicy. Od stopnia niedotlenienia zależy, w jakim stanie urodzi się noworodek. To sprawia, że personel medyczny musi na bieżąco oceniać ryzyko ciążowe i okołoporodowe, by wiedzieć, czy kontynuowanie ciąży lub porodu naturalnego jest możliwe, z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa dla płodu.

Jakie są konsekwencje zamartwicy?

Jeśli dziecko przechodzi niedotlenienie wewnątrzmaciczne czy okołoporodowe, jego organizm skupia się na ochronie najważniejszych narządów, jakimi są serce, mózg i nadnercze, kosztem reszty układów. To oznacza, że im dłużej trwa niedotlenienie, tym większych uszkodzeń m.in. nerek, wątroby czy jelit należy się spodziewać.

Z pojęciem zamartwicy wiąże się encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna. Jest to najgroźniejsze wczesne (czyli pojawiające się w krótkim czasie po porodzie) powikłanie asfiksji. Objawia się trudnościami z podjęciem i utrzymaniem samodzielnego oddechu, przejściowymi zaburzeniami świadomości oraz obniżonym napięciem mięśniowym i, często, drgawkami. Od 10 do 60% dzieci dotkniętych ciężką encefalopatią umiera, a około 25% z nich przez całe życie zmaga się z niepełnosprawnością.

Kolejne wczesne konsekwencje zamartwicy to niewydolność wielonarządowa i zgon dziecka, szczególnie w przypadku krytycznego stanu noworodka.

Późne konsekwencje asfiksji zależą od stopnia jej nasilenia w okresie prenatalnym, okołoporodowym i noworodkowym.

Wyróżnia się np.:

 • mózgowe porażenie dziecięce,
 • różnego stopnia upośledzenie umysłowe,
 • padaczkę,
 • małogłowie,
 • zaburzenia słuchu i widzenia,
 • trudności w poruszaniu się,
 • trudności w uczeniu się,
 • problemy emocjonalne.

Jakie są rokowania dla dziecka urodzonego w zamartwicy?

Gdy rodzi się dziecko w ciężkiej zamartwicy, o bardzo niskiej punktacji wg skali Apgar, które wymaga natychmiastowej reanimacji, trudno mówić o korzystnych rokowaniach. Szczególnie, jeśli stan dziecka nie poprawia się w kolejnych minutach.

Inaczej wygląda sytuacja, jeśli np. odpływają zielone wody płodowe, noworodek zaraz po urodzeniu ma trudności z oddychaniem, ale szybko odpowiada na działania medyków i po kilku chwilach zaczyna głośno płakać. Uznaje się, że brak poprawy stanu zdrowia wraz z mijającym czasem, w pierwszych chwilach po narodzinach, jest niekorzystnych czynnikiem prognostycznym.

Rokowania i szanse na zdrowie dla dziecka urodzonego w zamartwicy zależą od stopnia przebytego niedotlenienia. Dodatkowo szybkość i skuteczność wprowadzonego leczenia, znacząco wpływają na jakość życia malucha. Jeśli w konsekwencji asfiksji diagnozuje się encefalopatię niedotlenieniowo-niedokrwienną, złotym standardem postępowania jest zastosowanie hipotermii leczniczej (czyli kontrolowanego spadku temperatury całego ciała lub tylko głowy), co w dużym stopniu działa neuroprotekcyjnie i chroni mózg przed większym uszkodzeniem.


Dla Ciebie i Twojego dziecka
Reklama


1.  Rochala K., Krasomski G.: Ocena wpływu nieprawidłowego profilu biofizycznego płodu na występowanie krwawienia dokomorowego (IVH) i zamartwicy noworodka. Nowa Pediatria, 2013, 3, 44-52.

2.  Iribarren I. i in.: Neonatal multiple organ failure after perinatal asphyxia. Anales de Pediatria. 2022, 97(4), 280.

3.  Locatelli A. i in: Is perinatal asphyxia predictable? BMC Pregnancy and Childbirth, 2020, 20, 186.

4.  Jacobs S.E., Berg M. i in: Cooling for newborns with hypoxic ischaemic encephalopathy. Cochrane Library, 2013, 1.