roztwór do inhalacji, który redukuje stany zapalne dróg oddechowych
chroni i nawilża błonę śluzową dróg oddechowych
rozrzedza gęsty śluz ułatwiając odkrztuszanie
zapobiega objawom alergii wziewnej
synergiczne działanie ektoiny oraz soli morskiej

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO: Ectodose. ZASTOSOWANIE: Wspomagająco w leczeniu stanów zapalnych oraz objawów chorób układu odechowego - w astmie alergicznej i niealergiczna, zapaleniu oskrzeli, przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc. PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: Solinea sp. z o.o. PRODUCENT: bitop AG
reklama

Co to jest smog?

Smog jest nienaturalnym zjawiskiem atmosferycznym, które powstaje w wyniku połączenia kilku czynników:

  • wysokiego stężenia zanieczyszczeń powietrza,
  • wysokiej wilgotności powietrza, mgły,
  • wyżowej pogody bez wiatru.

Smog jest łatwo zauważalny, ponieważ unosi się nad terenami zurbanizowanymi w postaci szarawej mgły, czasami mocno ograniczając widoczność. Jest to zjawisko niebezpieczne dla zdrowia człowieka, ponieważ wiąże substancje toksyczne i pył zawieszony nisko nad ziemią, przez co mocniej oddziałuje na człowieka, który go wdycha. W innych warunkach pogodowych zanieczyszczenia powietrza często są wywiewane i unoszą się w na wyższe poziomy atmosfery.

Samo pojęcie smogu powstało w wyniku połączenia dwóch angielskich słów smoke (dym) i fog (mgła). Po raz pierwszy zostało użyte w 1905 roku przez lekarza Harolda Des Voeux na określenie londyńskiej mgły.

Rodzaje smogu – kwaśny i fotochemiczny

W zależności od składników zawartych w smogu i warunków atmosferycznych przyczyniających się do jego powstania wyróżnia się dwa rodzaje smogu.

Smog kwaśny tzw. londyński – powstaje w okresie jesienno-zimowym w wyniku m.in. spalania paliw kopalnianych np. podczas ogrzewania domów prywatnych węglem. W jego skład wchodzą m.in. tlenki siarki, tlenki azotu, sadza oraz pyły PM2,5 i PM10. Jego nazwa nawiązuje do smogu, który w 1952 roku w wyniku dużego stężania tlenków siarki zabił w Londynie kilkanaście tysięcy ludzi.

Smog fotochemiczny typu Los Angeles – powstaje w miesiącach letnich, kiedy temperatura powietrza jest bardzo wysoka, nie ma wiatru, a stężenie zanieczyszczeń powietrza pochodzących głównie z transportu samochodowego jest bardzo wysokie. Najczęściej obserwowany jest w strefach subtropikalnych. W jego składzie są m.in. tlenki węgla, tlenki azotu i węglowodorów, które następnie ulegają przemianom fotochemicznym.

Jakie są składniki smogu?

Sam smog jest niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym, jednak najbardziej niebezpieczne dla zdrowia dzieci są składniki smogu, czyli zanieczyszczenia powietrza, które oddziałują na człowieka także w dni pozbawione widocznej ich obecności w powietrzu. W smogu obserwowanym w Polsce przede wszystkim zawarte są pyły zawieszone PM 2,5 i PM 10 powstające w wyniku np. niepełnego spalania węgla. Mogą być to substancje organiczne i nieorganiczne takie jak sadza, kurz, popiół, ale także starte ogumienie czy tarcze hamulcowe. Na ich powierzchni osiadają się toksyczne i rakotwórcze substancje takie jak benzo(a)piren czy dioksyny.

Wśród najniebezpieczniejszych składników smogu wymienia się tlenki węgla, siarki, azotu czy ozon, a także wspomniany już benzo(a)piren, obecny również w dymie papierosowym, rakotwórcze dioksyny czy metale ciężkie i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA).


Dla przedszkolaków i uczniów
Reklama

Przyczyny smogu w Polsce

Polska znajduje się w czołówce najbardziej zanieczyszczonych krajów na świecie. Wyprzedzają nas jedynie Chiny, Indie i niektóre kraje afrykańskie. Przyczyny smogu w Polsce związane są tak jak w innych państwach z rozwojem przemysłu i transportu ziemnego. W Polsce jednak duży wpływ mają również prywatni właściciele domów, którzy ogrzewają budynki węglem – szczególnie tym niskiej jakości, a także odpadami i śmieciami. W wyniku ich spalania do atmosfery wypuszczane są nie tylko pyły PM 10 i PM 2,5, ale również wiele rakotwórczych substancji.

Normy smogu w Polsce są mocno zawyżone. W niemal całym kraju w okresie grzewczym obserwuje się podwyższone stężenie niebezpiecznych substancji, przekraczające nawet 10-krotnie normę dopuszczaną w Unii Europejskiej, która wynosi dla PM10 – 50 µg/m³ na dobę, a dla PM2,5 – 25 µg/m³ na dobę. Szczególnie narażone na występowaniu smogu są województwa na południu Polski, gdzie wpływ na występowanie tego zjawiska ma ukształtowanie terenu (miejscowości i miasta położone w dolinach), a także mniejsze natężenie wiatru.

Jak smog wpływa na zdrowie dzieci?

Smog i zawarte w nim substancje negatywnie oddziałują na zdrowie dzieci zarówno w sposób natychmiastowy, jak i długoterminowy. Jak to się dzieje? Jak smog wpływa na zdrowie?

Ze względu na wielkość cząsteczki PM10 (10 µm) z łatwością przedostają się do płuc i pęcherzyków płucnych. Jeszcze mniejsze cząsteczki PM2,5 (2,5 µm) przedostają się dalej do układu krwionośnego człowieka, dzięki czemu mogą wpływać na funkcjonowanie różnych organów wewnętrznych. Na wdychanie zarówno pyłu zawieszonego, jak i innych toksycznych składników smogu szczególnie narażone są dzieci. Wynika to przede wszystkim z:

  • jeszcze nie do końca wykształconego układu oddechowego,
  • większej częstotliwości oddechu,
  • częstego oddychania przez usta, a nie nos,
  • unoszenia się zanieczyszczeń nisko przy gruncie, gdzie oddychają dzieci.
https://zdrowedziecko.com/jaki-preparat-do-inhalacji/

Wpływ smogu na układ oddechowy dzieci

Smog uszkadza układ oddechowy dzieci. W okresie grzewczym częściej obserwuje się zapadalność na choroby układu oddechowego np. nieżyt nosa czy zapalenie oskrzeli, do czego przyczyniają się także zanieczyszczenia powietrza. Ponadto pył zawieszony może powodować reakcje alergiczne i astmę, a u dzieci, które już zmagają się z astmą – znaczne zaostrzenie objawów.

W dalszej perspektywie przy regularnym i długotrwałym wdychaniu zanieczyszczeń może rozwinąć się także przewlekła obturacyjna choroba płuc, rak płuc czy gruźlica.

Wpływ smogu na dzieci w okresie prenatalnym

Smog nie pozostaje obojętny także na dzieci w wieku płodowym. Kobiety ciężarne wystawione przez długi czas na zanieczyszczenia powietrza mogą urodzić dzieci o obniżonej wadze urodzeniowej, z wadami rozwojowymi czy niższym ilorazem inteligencji. Ponadto dzieci często rodzą się z większą podatnością na choroby układu oddechowego np. zapalenia płuc czy nawrotowego zapalenia oskrzeli. Stosunkowo częściej obserwuje się u dzieci narażonych na smog w okresie prenatalnym ogólne problemy w rozwoju psychosomatycznym, a także częstsze występowanie ADHD.

Wpływ smogu na układ nerwowy dzieci

Badania nad wpływem smogu na rozwijający się mózg dzieci trwają. Wnioski naukowców jednak coraz częściej wskazują na istotny wpływ zanieczyszczeń powietrza na rozwój ADHD, choroby Alzheimera i Parkinsona. Wnioski te dotyczą nieco dłuższej perspektywy i długoterminowego oddziaływania smogu na dzieci.

Naukowcy z wydziału Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego zauważyli jednak niemal natychmiastowy wpływ smogu, a dokładnie niektórych substancji wchodzących w jego skład, na zachowanie dzieci, a szczególnie ich koncentrację. Wraz ze wzrostem stężenia dwutlenku azotu w powietrzu zaobserwowano niemal natychmiast pogorszenie uwagi i zdolności poznawczych u dzieci. Wszystko to może przekładać się na gorsze efekty w nauce.

Jak chronić dzieci przed smogiem?

Skutki smogu na zdrowie dzieci są negatywne zarówno w bliskiej perspektywie, jak i dalszej. Zanieczyszczenia powietrza nie są obojętne także dla osób dorosłych, wywołując wiele zagrażających życiu chorób. Przyczyniają się chorób układu krążenia, a nawet do rozwoju nowotworów. Szacuje się, że smog w najbardziej zanieczyszczonych rejonach Polski skraca życie nawet o rok. Stąd niezwykle ważne są działania prowadzące do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w naszym kraju. Rodzice mogą także dodatkowo chronić dziecko przed smogiem, stosując się do poniższych porad. 

  • Sprawdzaj regularnie jakość powietrza i dostosuj do niej aktywność fizyczną dziecka na zewnątrz.
  • W okresie grzewczym przy występowaniu smogu możesz sięgnąć po maseczki z filtrem HEPA, a w domach zainstalować odpowiednie oczyszczacze powietrza.
  • Dbaj o dietę dziecka, uzupełniając ją o witaminy A, E, C, B, selen, karotenoidy i flawonoidy.

Smog w Polsce jest poważnym problemem, który wymaga dużych zmian systemowych dotyczących ogrzewania prywatnych domów czy transportu drogowego. Na zdrowotne skutki smogu szczególnie narażone są dzieci i osoby starsze, u których zmiany są najszybciej obserwowane. Substancje zawarte w smogu negatywnie wpływają na układ oddechowy, nerwowy, krwionośny, a także odpornościowy, prowadząc do osłabienia odporności i ciągłych infekcji szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Chroń dzieci przed smogiem, ograniczając ich aktywność na zewnątrz w dni, w których norma zanieczyszczeń powietrza jest przekroczona, czy dbając o zdrową i zbilansowaną dietę. 


Na wsparcie dziecięcej odporności
Reklama


Bibliografia:

Feleszko W., Uwaga dzieci, idzie smog! 10 rad jak chronić dziecko przed zanieczyszczonym powietrzem, „Medycyna Praktyczna”, [dostęp online] https://www.mp.pl/pacjent/pulmonologia/aktualnosci/131284,uwaga-dzieci-idzie-smog-10-rad-jak-chronic-dziecko-przed-zanieczyszczonym-powietrzem

Gładka A., Zatoński A., Wpływ zanieczyszczenia powietrza na choroby układu oddechowego, „Kosmos. Problemu nauk biologicznych”, Tom 65, nr 4/2016, s. 573–582, [dostęp online] http://kosmos.icm.edu.pl/PDF/2016/573.pdf

Jędrak J., Konduracka E., Badyda A. J., Dąbrowiecki P., Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, Krakowski Alarm smogowy, [dostęp online] https://polskialarmsmogowy.pl/files/artykuly/1346.pdf

Kowalska F., Zanieczyszczenie powietrza istotnym zagrożeniem dla zdrowia mieszkańców polskich miast, „Refleksje”, nr 21/2020, [dostęp online]http://refleksje.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2020/07/06-Kowalska.pdf

Łabij-Reduta B., Borawski J., Naumnik B., Uwaga! SMOG! Stand-by! Killer FOG!, “Forum Nefrologiczne”, 2018, t. 11, nr 4, s. 231–240.

Wspaniały Ł., Smog natychmiastowo wpływa na uwagę i koncentrację dzieci, [dostęp online] https://www.uj.edu.pl/wiadomosci/-/journal_content/56_INSTANCE_d82lKZvhit4m/10172/152907308

Jędrak J., Wpływ zanieczyszczeń powietrza w okresie prenatalnym na zdrowie i dalszy rozwój dzieci, [dostęp online] https://www.polskialarmsmogowy.pl/files/artykuly/270.pdf