Denicit

To lek bez recepty wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Celem stosowania leku DENICIT jest trwałe zaprzestanie używania produktów zawierających nikotynę. Zawiera cytyzynę, która zwiększa ok. 3-krotnie szansę na rzucenie palenia¹.

¹Hajek P et al.: Efficay of cytisine in helping smokers quit;systematic review and meta-analysis. Thorax, 2013

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO: Denicit, 1,5 mg, tabletki powlekane. SUBSTANCJA CZYNNA: Jedna tabletka powlekana zawiera 1,5 mg cytyzyny (Cytisinum). POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Tabletka powlekana. Okrągła, obustronnie wypukła, brązowa tabletka powlekana o średnicy 6,1 mm. WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Produkt leczniczy Denicit jest wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Celem stosowania produktu leczniczego Denicit jest trwałe zaprzestanie używania produktów zawierających nikotynę.1 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: Solinea Sp. z o.o. Sp. K.; Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn; Tel. 81 463 48 82; Faks 81 463 48 86; e-mail info@solinea.pl. 1Zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego Denicit, 1,5 mg, tabletki powlekane.
reklama

Wpływ palenia papierosów na przebieg ciąży

Nikotyna jest obecna w życiu większości kobiet ciężarnych. Część z nich pali aktywnie, ale większość ma kontakt z dymem tytoniowym przez bierne palenie.

W dymie papierosowym jest około 4 tysięcy substancji toksycznych, a czego nawet 40 ma udowodnione działanie rakotwórcze. Jeśli matka wdycha dym tytoniowy, sprawia, że istotnie naraża dziecko na jego działanie. Dym papierosowy oddziałuje na płód, ale również negatywnie wpływa na przebieg ciąży.

Kobiety palące papierosy są w grupie ryzyka poronienia, obumarcia ciąży i porodu przedwczesnego. Ciąże palaczek statystycznie częściej są powikłane przedwczesnym oddzieleniem łożyska czy przedwczesnym odpłynięciem płynu owodniowego. To naraża dziecko na komplikacje związane z wcześniactwem.

Nikotyna sprawia, że w organizmie kobiety jest mniej antyoksydantów, co obniża poziom produkcji kolagenu. To pośrednio powoduje, że błony płodowe są mniej odporne na przerwanie.

Jeśli kobieta pali przed ciążę i nie przerywa nałogu, gdy już dojdzie do poczęcia, ma większe ryzyko na ciążę ektopową, czyli umiejscowioną poza jamą macicy.

Ustalono, że istnieje związek pomiędzy paleniem tytoniu przez kobiety ciężarne a martwymi urodzeniami. Okazuje się również, że nawet 5% wszystkich ciąż powikłanych przedwczesnym odpłynięciem płynu owodniowego, jest konsekwencja palenia tytoniu przez ciężarne.

Palaczki mają nawet 10-krotnie większe ryzyko na urodzenie dziecka poniżej 32. tygodnia ciąży, niż kobiety, które nie palą. Nikotyna wpływa na czynność skurczową macicy przed terminem porodu.


Dla Ciebie i Twojego dziecka
Reklama

Jak palenie tytoniu wpływa na płód?

W czasie ciąży dziecko jest narażone na dym tytoniowy, który łatwo przenika przez łożysko, gdy ciężarna ma kontakt z nikotyną. Okazuje się, że stężenie substancji toksycznych, głównie nikotyny i tlenku węgla, jest większe w organizmie płodu niż w organizmie matki. Płyn owodniowy zawiera jej 88% więcej niż osocze ciężarnej.

Najbardziej znaną konsekwencją palenia tytoniu przez kobiety w ciąży jest mniejsza masa urodzeniowa noworodków, w porównaniu z dziećmi kobiet, które nie palą papierosów. Maluchy częściej rodzą się z masą ciała poniżej 2500 g. W okresie prenatalnym zmagają się zaburzeniami wzrastania (IUGR). Ograniczenia wzrostu dotyczą kości kończyn, czaszka jest mniejsza, ale również poszczególne narządy, jak nerki czy mózg.

W dymie tytoniowym są zawarte metale ciężkie, które także mają negatywny wpływ na rozwój dziecka, a na wczesnym etapie ciąży mogą doprowadzić do jej straty.

Łożyska matek palących od pierwszego trymestru są niewydolne, doprowadzają do płodu mniej krwi, niż powinny. To sprawia, że organizm dziecka próbuje kompensować mniejszy przepływ krwi naczyniami tętniczymi, poprzez zwiększenie przepływu krwi tętnicą mózgową.

Ciągłe niedotlenienie w czasie ciąży nie pozostaje bez wpływu na stan dziecka. Palące ciężarne narażają również swoje dzieci na zaburzenia odporności – u palaczek częściej dochodzi do stanów zapalnych łożyska czy sznura pępowinowego.

Płodowy Zespół Tytoniowy – co to jest?

Płodowy Zespół Tytoniowy (Fetal Tobacco Syndrome, FTS) to zespół objawów, jakie manifestuje dziecko, które w okresie prenatalnym było narażone na działanie dymu tytoniowego.

Dym tytoniowy ma neurotoksyczny wpływ na rozwój płodu. Dzieci dotknięte płodowym zespołem tytoniowym są narażone na:

  • rozszczepy twarzoczaszki,
  • zaburzenia zachowania i zaburzenia emocjonalne,
  • obniżenie zdolności poznawczych,
  • nieprawidłowości w rozwoju psychicznym.

W pierwszych dobach po porodzie maluchy mogą prezentować zespół odstawienia, objawiający się m.in. tikami nerwowymi, nasileniem odruchów asymetrycznych, zwiększeniem napięcia mięśniowego, pobudzeniem ruchowym oraz drżeniem kończyn.

Dodatkowo dzieci matek palących mają częściej trudności z oddychaniem, nawet jeśli ciąża jest donoszona. Fakt palenia przez oboje rodziców powoduje, że dziecko ma nawet 8 razy większe ryzyko pojawienie się przejściowych zaburzeń oddychania po porodzie, w porównaniu z dzieckiem, którego rodzice nie palą papierosów.

Nikotyna powoduje, że płuca dzieci dojrzewają szybciej i wcześniej wydziela się surfaktant, czyli może się wydawać, że paradoksalnie nikotyna wpływa na płuca płodów pozytywnie. Jednak nic bardziej mylnego – mimo wcześniejszej dojrzałości i obecności surfaktantu, płuca są mniej wydolne i pracują słabiej niż płuca dziecka, którego matka nie paliła.

Palenie tytoniu w ciąży – konsekwencje dla dziecka w przyszłości

Oprócz negatywnego wpływu na rozwój płodowy, palenie tytoniu przez kobietę ciężarną rzutuje na rozwój dziecka także w przyszłości.

Maluchy, których matki sięgały po papierosy w ciąży, częściej zmagają się z chorobami układu krążenia, układu oddechowego, jak np. astma, alergiami, ale również mają większe ryzyko zachorowania na nowotwory w życiu dorosłym.

Fakt, że tak wiele ciężarnych i ich partnerów pali, jest bardzo niepokojący. Kobiety nie zdają sobie sprawy, jak dym tytoniowy wdychany aktywnie i biernie wpływa na przebieg ciąży i zdrowie ich dziecka. Rzucenie palenia przed ciążą przez oboje przyszłym rodziców lub na jak najwcześniejszym jej etapie, daje szansę maluchowi na zdrowy start po porodzie.


Dowiedz się więcej o:

1.  Wachulska M., Skoniecka A. i in.: Prenatalne zmiany w rozwoju płodu i łożyska indukowane paleniem tytoniu. Gynecology and Obstetrics Medical Project, 2015, 1(35), 9-19.

2.  Król M., Florek E. i in.: Stan kliniczny noworodka a stopień narażenia na dym tytoniowy w życiu płodowym. Przegląd Lekarski, 2009, 66(10), 548-553.

3.  Sochaczewska D. i in.: Palenie czynne lub bierne w okresie ciąży a wybrane parametry morfologiczne i powikłania okresu noworodkowego. Ginekologia Polska, 2010, 81, 687-692.