Prenasol
PRENASOL - DLA KOBIET W CIĄŻY I KARMIĄCYCH PIERSIĄ:
DHA z alg, dwie formy kwasu foliowego
starannie dobrane składniki wspierają prawidłowy rozwój dziecka i dbają o zdrowie mamy
bezpieczne i innowacyjne składniki wysokiej jakości
Suplement diety
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
reklama

Badania prenatalne – czym są i jak się dzielą?

Badania prenatalne to badania wykonywane w czasie ciąży, których celem jest wykrycie ewentualnych chorób czy wad płodu już na wczesnym jej etapie. Dzieli się je na badania nieinwazyjne i inwazyjne.

Przeczytaj także: 6 pytań do położnej – witaminy dla kobiet w ciąży

Nieinwazyjne badania prenatalne

Nieinwazyjne badania prenatalne to badania USG i badania określonych markerów biochemicznych w surowicy krwi ciężarnej. Nie zagrażają ciąży, a ryzyko wystąpienia powikłań praktycznie nie istnieje. Uważa się je za całkowicie bezpieczne. Dodatkowo charakteryzują się wysoką skutecznością w wykrywaniu aberracji chromosomowych (czyli nieprawidłowych zmian w chromosomie płodu).


krem z ektoiną dla dzieci od pierwszych dni życia
nie zawiera sterydów, substancji zapachowych, barwników, środków konserwujących, olejów mineralnych, emulgatorów
tworzy na skórze barierę stabilizującą i ochronną

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO: Ectokrem. ZASTOSOWANIE: Objawowe leczenie oraz łagodzenie zaczerwienienia i świądu występującego w przebiegu różnego typu dermatoz zapalnych, tj. atopowe zapalenie skóry (AZS), kontaktowe zapalenie skóry, popromienne zapalenie skóry. PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: Solinea sp. z o.o. PRODUCENT: bitop AG
reklama

Inwazyjne badania prenatalne

Inwazyjne badania prenatalne to: amniopunkcja, biopsja trofoblastu oraz kordocenteza.

  • Amniopunkcja to pobranie płynu owodniowego w celu zbadania kariotypu płodu. Wykonuje się to badanie od 15. do 19. tygodnia ciąży.
  • Kordocenteza to pobranie krwi płodu ze sznura pępowinowego. Lekarz może go wykonać po ukończeniu 19. tygodnia ciąży.
  • Biopsja trofoblastu polega na pobraniu kosmków z kosmówki od 11. do 14. tygodnia ciąży. Kosmówka to błona, która powstaje w momencie wczepienia się zarodka w błonę śluzową macicy po zapłodnieniu.

Inwazyjne badania prenatalne niosą ze sobą ryzyko powikłań jak krwiak, utrata płynu owodniowego czy nawet poronienie. Jednak poważne powikłania zdarzają się rzadko, a wynik badania daje praktycznie 100% pewność co do stanu zdrowia dziecka.

Jak interpretować wynik badań prenatalnych?

badanie kobiety w ciąży USG

Pierwsze USG, podczas którego lekarz ocenia ważne struktury dziecka i kryteria, mogące świadczyć o występowaniu nieprawidłowości,  powinno się odbyć od 11. do 13. tygodnia ciąży + 6 dni.

Oprócz oceny np. budowy kręgosłupa, stanu kończyn czy wyglądu mózgu, lekarz ocenia takie parametry jak:

  • NT – przezierność karkowa,
  • NB – stan kości nosowych,
  • pomiar kąta czołowo-szczękowego,
  • przepływ krwi w sercu, struktury serca – szczególnie przewód żylny i zastawka trójdzielna.

Występowanie nieprawidłowości w obrębie tych kryteriów sugeruje wadę genetyczną. Jednak czy sugestia oznacza, że dziecko urodzi się chore?

Warto jasno podkreślić, że badania nieinwazyjne charakteryzuje wysoka czułość diagnostyczna, jednak konieczne jest wykonanie kilku badań i ocena kilku parametrów, aby jednoznacznie określić, jakie jest ryzyko pojawienia się wady genetycznej u płodu. Twierdzenie, że dziecko urodzi się chore, wyłącznie na podstawie jednego badania jest błędem. Gdy w trakcie USG wszystkie struktury anatomiczne wyglądają prawidłowo, ale lekarz, mierząc przezierność karkową, uznaje, że jest ona zbyt duża – to nie jest podstawa do twierdzenia, że wystąpi choroba genetyczna. Należy uwzględnić inne czynniki, np. wiek matki, jej stan zdrowia czy przeszłość położniczą, aby podjąć decyzję o pogłębieniu diagnostyki o badania inwazyjne.

Inaczej sytuacja wygląda, gdy wadę widać na USG, jak np. wytrzewienie czy rozszczep kręgosłupa.

Oprócz USG, w pierwszym trymestrze warto wykonać test PAPP-A. Te dwa badania razem nazywa się testem podwójnym. Na czym polega test PAPP-A?

To badanie diagnostyczne określa stężenie ciążowego białka A oraz stężenie wolnej podjednostki β-hCG. Warunkiem wysokiej wykrywalności aberracji chromosomowych jest wykonanie obu badań w tym samym dniu, w okresie od 11. do 13. tygodnia ciąży + 6 dni. Długość CRL, czyli długość ciemieniowo-siedzeniowa płodu, powinna mieścić się w granicach 45-84 mm w czasie wykonania badania.

Jednak nieprawidłowy wynik testu PAPP-A powinien zostać dokładnie przeanalizowany, gdyż może go zafałszować np. zażywanie przez matkę leków na astmę czy depresję, palenie papierosów, cukrzyca czy nadmierna masa ciała kobiety.

Jeśli wynik testu podwójnego wychodzi nieprawidłowo, lekarz zasugeruje kobiecie wykonanie inwazyjnych badań prenatalnych. Ich skuteczność jest prawie 100%.

Przezierność karkowa – czy to pewny marker zespołu Downa?

W literaturze naukowej można znaleźć opisy badań, które pod wątpliwość poddają uznawanie wysokiej przezierności karkowej za pewny znak występowania choroby genetycznej, głównie trisomii 21, zwanej potocznie zespołem Downa. Dlaczego?

Prowadząc badania naukowe, polegające na ocenie NT w czasie USG pierwszego trymestru, następnie wyodrębniając grupę ciąż, gdzie ten wskaźnik był wyższy, niż zakłada norma i wykonując amniopunkcję, mającą na celu zbadanie kariotypu płodu wysnuto wniosek, że 60% dzieci, u których przezierność karkowa jest zbyt duża, mimo to rodzi się zdrowych.

Kolejny wniosek, jaki przyniosły te badania to fakt, że aż 98% dzieci ze zbyt wysokim wskaźnikiem NT rodzi się zdrowych, jeśli na drodze amniopunkcji stwierdzono prawidłowy kariotyp, a w czasie USG nie odkryto żadnych anomalii anatomicznych.

Czy można urodzić zdrowe dziecko, gdy badania prenatalne wskazują na chorobę?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Jeśli więcej niż jedno badanie wskazuje, że istnieje wada anatomiczna i wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia choroby – należy brać taki scenariusz pod uwagę. Decyzja o wykonaniu badań inwazyjnych daje prawie pewną odpowiedź na pytanie, czy dziecko urodzi się zdrowe.

W każdym badaniu jest margines błędu i część wyników jest fałszywie dodatnich. Jednak w większości wskazanie na chorobę genetyczną się sprawdza.

Lekarz nie powinien przekazywać pacjentce informacji, że dziecko będzie chore, gdy nie jest tego pewien. Część wad widać na USG „gołym okiem”, jednak część z nich można zdiagnozować, wykonując kilka różnych badań i poddając je wnikliwej interpretacji.

USG prenatalne

Jaki jest cel badań prenatalnych?

Badania prenatalne wykonuje się po to, aby jak najwcześniej ustalić, czy dziecko jest chore czy nie, biorąc pod uwagę różne kryteria diagnostyczne i czynniki ryzyka.

Wykrycie wady na wczesnym etapie ciąży pozwala wdrożyć leczenie nie tylko farmakologiczne, ale również chirurgiczne, przygotować najlepsze warunki do zakończenia ciąży, gdy istnieje taka konieczność, a także nastawić psychicznie rodziców na fakt, że dziecko, którego się spodziewają, nie urodzi się zupełnie zdrowe.

Może zainteresować Cię również: Jak okiełznać strach o to, czy dziecko będzie zdrowe?


Dla Ciebie i Twojego dziecka
Reklama


Stembalska A., Łaczmańska I., Dudarewicz L.: „Nieinwazyjne badania prenatalne w diagnostyce aneuploidii chromosomów 13, 18, 21 – aspekty teoretyczne i praktyczne”, Ginekologia Polska, 2011, 82, 126-132.

Wilgocka O., Kampioni M. i in.: „Wiedza kobiet w ciąży na temat badań prenatalnych”, Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, 2017, 4(53), 397-401.

Kornacki J., Ziółkowska K., Goździewicz T.: „Wyniki badań cytogenetycznych u płodów z poszerzeniem przezierności karkowej”, Ginekologia Polska, 2012, 83, 189-193.