Denicit

To lek bez recepty wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Celem stosowania leku DENICIT jest trwałe zaprzestanie używania produktów zawierających nikotynę. Zawiera cytyzynę, która zwiększa ok. 3-krotnie szansę na rzucenie palenia¹.

¹Hajek P et al.: Efficay of cytisine in helping smokers quit;systematic review and meta-analysis. Thorax, 2013

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO: Denicit, 1,5 mg, tabletki powlekane. SUBSTANCJA CZYNNA: Jedna tabletka powlekana zawiera 1,5 mg cytyzyny (Cytisinum). POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Tabletka powlekana. Okrągła, obustronnie wypukła, brązowa tabletka powlekana o średnicy 6,1 mm. WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Produkt leczniczy Denicit jest wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Celem stosowania produktu leczniczego Denicit jest trwałe zaprzestanie używania produktów zawierających nikotynę.1 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: Solinea Sp. z o.o. Sp. K.; Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn; Tel. 81 463 48 82; Faks 81 463 48 86; e-mail info@solinea.pl. 1Zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego Denicit, 1,5 mg, tabletki powlekane.
reklama

Palenie tytoniu a układ odpornościowy

Narażenie na tytoń wpływa bezpośrednio na zjawiska immunologiczne, jakie zachodzą ciągle w naszym organizmie. Po pierwsze, palenie papierosów nasila stan zapalny, przede wszystkim poprzez zwiększanie stężenia cytokin prozapalnych i jednoczesne zmniejszenie stężenia cytokin przeciwzapalnych. Sprawia to, że palenie tytoniu pogarsza przebieg wszystkich chorób zapalnych, w tym na przykład łuszczycy czy chorób z grupy autoagresji. 

Co więcej, narażenie na tytoń doprowadza do zwiększenia stężenia przeciwciał IgE, a to z kolei zwiększa ryzyko ujawnienia się schorzeń o podłożu atopowym, a więc na przykład atopowego zapalenia skóry i astmy o podłożu alergicznym. Należy w tym miejscu podkreślić, że taki sam wpływ na układ odpornościowy ma palenie czynne, jak i palenie bierne, na które bardzo często narażone są dzieci (już w życiu płodowym!)

papierosy na usg płodu

Niestety, narażenie na tytoń już w trakcie życia płodowego może przyczynić się do rozwoju alergii tak wziewnej, jak i pokarmowej. Dlaczego tak się dzieje? Palenie zwiększa ryzyko uwrażliwienia na alergeny, zarówno powietrznopochodne (na przykład pyłki roślin, czy roztocza kurzu domowego), jak i składniki pokarmowe (alergenem może być w tym przypadku niemal każdy pokarm). 

Alergia tytoniowa – jak może się objawiać?

Alergia na dym tytoniowy może mieć bardzo różny obraz kliniczny, w zależności od tego jakiego układu i narządu będą dotykać zmiany immunologiczne. Możemy mieć do czynienia między innymi z:

●     alergicznym zapaleniem spojówek – w tym przypadku występują symptomy takie, jak łzawienie, zaczerwienienie spojówek, pieczenie i swędzenie w ich obrębie,

●     alergicznym nieżytem nosa (ANN) – którego objawy to między innymi obecność wyciekającej wydzieliny z nosa, spływanie wydzieliny po tylnej ścianie gardła, co może wywoływać kaszel, swędzenie i pieczenie w obrębie jamy nosowej, uczucie zatkania nosa,

●     różnorodnymi zmianami skórnymi – mogą pojawić się zmiany skórne o charakterze wypryskowym, a więc zmiany rumieniowo-złuszczające, ale także zmiany rumieniowo-grudkowe, bądź bąble pokrzywkowe, a więc wykwity wyniosłe ponad poziom skóry, koloru biało-różowego,

●     objawami atopowego zapalenia skóry, o czym więcej przeczytamy w kolejnych akapitach tego artykułu,

●     przewlekłym kaszlem,

●     objawami astmy, a więc świszczącym oddechem, uczuciem ucisku w klatce piersiowej, a w nasilonych przypadkach z dusznością, wynikającą ze skurczu w obrębie drzewa oskrzelowego,

●     pogorszeniem wydolności organizmu,

●     mniejszą tolerancją wysiłku, pogorszoną wydolnością oddechową,

●     objawami ze strony przewodu pokarmowego – a więc z pojawieniem się dolegliwości bólowych w obrębie jamy brzusznej, pojawieniem się biegunki, nudności i wymiotów po spożyciu pokarmów zawierających określone alergeny.


Uwolnij się od uciążliwych objawów alergii
Reklama

Palenie papierosów a atopowe zapalenie skóry

Atopowe zapalenie skóry (AZS) to przewlekła, zapalna choroba skóry, która objawia się silnym świądem oraz zmianami wypryskowymi zlokalizowanymi w typowych lokalizacjach, takich jak zgięcia stawowe, okolice rąk, nadgarstków oraz twarz. Na atopowe zapalenie skóry częściej cierpią dzieci – szacuje się, że nawet 20% populacji pediatrycznej może wykazywać objawy atopowego zapalenia skóry.

Liczne badania udowodniły negatywny wpływ palenia czynnego, jak i biernego na przebieg atopowego zapalenia skóry. Na palenie bierne bardzo często narażeni są najmłodsi, co jest czynnikiem pogarszającym przebieg AZS. Składniki dymu tytoniowego wpływają niekorzystnie na układ immunologiczny, co z kolei może doprowadzić do ujawnienia się objawów atopowego zapalenia skóry. Co więcej, dym papierosowy zwiększa ilość wolnych rodników tlenowych, które uszkadzają barierę naskórkową, a co za tym idzie – prowadzą do pogorszenia stanu dermatologicznego pacjenta.

małe dziecko narażone na bierne palenie

Alergia tytoniowa – leczenie

Jak w przypadku każdej alergii, podstawowym postępowaniem leczniczym jest unikanie alergenów, a w tej sytuacji – zaprzestanie palenia i narażania się na palenie bierne. Dla niwelowania objawów związanych z zapaleniem błony śluzowej nosa czy zapaleniem śluzówek można wesprzeć się lekami przeciwhistaminowymi. W sytuacji astmy zastosowanie znajdują wziewne leki sterydowe oraz substancje rozszerzające drzewo oskrzelowe. W odniesieniu do zmian skórnych – lekami pierwszego rzutu są miejscowe preparaty sterydowe w postaci kremu lub maści oraz emolienty, a więc preparaty wspierające barierę naskórkową oraz zmniejszające utratę wody przez skórę. W określonych przypadkach konieczna może być konsultacja alergologiczna i pulmonologiczna.

Palenie tytoniu ma niekorzystny wpływ na wiele układów naszego organizmu, również na układ immunologiczny. W dymie tytoniowym znajduje się bowiem tysiące alergenów i każdy z nich może wywoływać objawy alergii. Składniki dymu tytoniowego pogarszają przebieg wielu chorób alergicznych, w tym atopowego zapalenia skóry i astmy, co tylko potwierdza, że alergicy powinni unikać narażenia na czynne, jak i bierne palenie.


wektorowa grafika mała pozioma fala
Z ektoiną
do pielęgnacji

prosto z natury


  1. Y. Arnson i inni, Wpływ dymu tytoniowego na odporność, zapalenie i procesy autoimmunologiczne, Dermatologia po Dyplomie 2010;1(4):31-43,
  2. P. Traczewki, Palenie tytoniu zwiększa ryzyko AZS, Dermatologia po Dyplomie, 2016, 05,
  3. M. Michalska-Jakubus, D. Krasowska, Postępowanie profilaktyczno-lecznicze w atopowym zapaleniu skóry, Standardy Medyczne – Pediatria 2013; 10: 425-432,
  4. R. Nowicki i inni, Atopowe zapalenie skóry. Interdyscyplinarne rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2019, 106, 354–371.